Kwartiermaker klimaattafel bezoekt bonaire

Op 11 en 12 januari 2023 ook de gelegenheid zijn voor het publiek om in gesprek te gaan met de kwartiermaker klimaattafel.

Kwartiermaker klimaattafel, Ed Nijpels, brengt deze maand een bezoek aan Bonaire. Van 9 tot 13 januari gaat hij met de betrokken instanties en personen verkennen hoe een klimaattafel op Bonaire eruit kan zien.

Op woensdag 11 januari en donderdag 12 januari 2023 zal Nijpels in een informeel overleg met verschillende organisaties en personen in gesprek gaan over klimaatverandering en de thema’s: Energie, Mobiliteit, Gebouwde omgeving, Landbouw & landgebruik, Toerisme, Natuur & Milieu, Maatschappelijk middenveld en MKB.

Verder zal er op 11 en 12 januari 2023 ook de gelegenheid zijn voor het publiek om in gesprek te gaan met de kwartiermaker klimaattafel. Op 11 januari van 19:00 tot 20:30 bij Cocari in Rincon en 12 januari is dat mogelijk van 19:00 tot 20:30 bij Jong Bonaire in Playa.

Klimaatverandering heeft wereldwijd effect, maar zeker in Caribisch Nederland is de impact van klimaatverandering groot en direct voelbaar. Tegelijkertijd liggen op de eilanden ook grote kansen om aan te tonen hoe we klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. Met die ambitie wordt de klimaattafel Bonaire ingesteld. Wij kunnen allemaal hieraan onze bijdrage leveren

Kleine eilanden zoals Bonaire merken als eerste de gevolgen van klimaatverandering. Recente rapporten laten zien dat onze eilanden een relatief grote kans hebben op (de gevolgen van) zeespiegelstijging, droogte, zware stormen en aantasting en verlies van kustecosystemen zoals koraalriffen.

Daar moeten we ons nu al op voorbereiden. Dat is niet alleen een taak van de overheid, maar van ons allemaal!

Het is belangrijk dat de eilanden in Caribisch Nederland weerbaarder worden tegen het veranderende klimaat. Het bestuurscollege van Bonaire heeft daarom besloten om een klimaattafel voor Bonaire- en de overige BESS eilanden op te starten. Een centraal platform waar alle relevante informatie over klimaatverandering bijeen wordt gebracht en geanalyseerd, van waaruit lokale initiatieven worden gestimuleerd en beleidskeuzes voor de overheid en private sector worden voorbereid.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en kwartiermaker Ed Nijpels helpen Bonaire daarbij. Ed Nijpels was voorzitter van het Klimaatberaad en later van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord. Hij was ook de voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, dat in het Klimaatakkoord is opgegaan.