Kwartiermaker mesa di klima ta bishitá Boneiru

Dia 11 i 12 di yanüari 2023 tambe e oportunidat pa públiko por papia ku e ‘kwartiermakier’ di mesa di klima.

E ‘kwartiermaker’ pa mesa di klima, Ed Nijpels, ta bishitá Boneiru e luna aki. Di 9 te ku 13 di yanüari 2023 e ta eksplorá huntu ku instansia- i personanan konserní kon lo bai ehekutá un mesa di klima pa Boneiru.

Riba djárason 11 di yanüari i djaweps 12 di yanüari 2023 Nijpels lo hiba kombersashon ku diferente organisashon i persona tokante kambio di klima i e temanan: Energia, Mobilidat, Áreanan ku Konstrukshon, Agrikultura i Uso di tereno, Turismo, Naturalesa i Medio ambiente, Área Sosial i MKB.

Mas aleu lo tin dia 11 i 12 di yanüari 2023 tambe e oportunidat pa públiko por papia ku e ‘kwartiermakier’ di mesa di klima. Dia 11 di yanüari esaki ta posible for di 19:00 te ku 20:30 na Cocari na Rincon i día 12 di yanüari di 19:00 te ku 20:30 na Jong Boneiru na Playa.

Kambio di klima tin efekto rònt mundu, pero sigur na Hulanda Karibense e impakto di kambio di klima ta grandi i inmediatamente palpabel. Na mes momento, e islanan tin e oportunidat pa prueba kon nos por enfrentá kambio di klima. Ku e ambishon aki a establesé e mesa di klima Boneiru. I nos tur por kontribuí na esaki.

Islanan chikitu manera Boneiru ta e promé nan ku ta ripara e konsekuensianan di kambio di klima. Rapòrtnan resien ta indiká ku nos islanan tin chèns grandi di eksperensia e konsekuensianan di subida di laman, sekura, tormentanan fuerte i deterioro i pèrdida di ekosistemanan di kosta manera refnan di koral.

Nos mester prepará nos mes for di awor. Esei no ta solamente un tarea di gobièrnu, pero di nos tur!

Ta importante pa e islanan di Hulanda Karibense bira sostenibel i mas sólido pa por enfrentá e klima ku ta kambiando. Pa e motibu ei Kolegio Ehekutivo di Boneiru a disidí di kuminsá ku un mesa di klima pa Boneiru. Un plataforma sentral kaminda ta akumulá i analisá tur informashon relevante tokante kambio di klima, i for di kua lo stimulá inisiativanan lokal i lo prepará eskoho di maneho di parti di gobièrnu i sektor priva.

Ministerio di Asuntunan Ekonómiko i Klima i ‘kwartiermaker’ Ed Nijpels lo yuda Boneiru ku esaki. Ed Nijpels tabata presidente di e Konsulta di Klima i tambe di e Akuerdo di Energia i Konsulta di progreso Akuerdo di Energia.