Het Bestuurscollege voert gesprekken met burgers

De gedeputeerden staan hier graag voor open en bieden elk op hun eigen manier de mogelijkheid om met hen in gesprek te gaan.

Heb je een vraag aan het Bestuurscollege of wil je een gedeputeerde spreken? De gedeputeerden staan hier graag voor open en bieden elk op hun eigen manier de mogelijkheid om met hen in gesprek te gaan.

Gedeputeerde Craane houdt elke maand spreekuur. Elke eerste vrijdag van de maand kan iedereen bij haar aankloppen voor een persoonlijk gesprek. “Wij verwelkomen de betrokkenheid van de mensen en we moedigen open gesprekken aan. Wij zijn er voor de inwoners van Bonaire en we zijn altijd benieuwd naar ideeën. Ook vragen beantwoorden wij graag.”

Gedeputeerde James Kroon staat al jaren bekend om zijn gewoonte om persoonlijk met mensen in gesprek te gaan. Hij is voor iedereen bereikbaar en aanspreekbaar. Daarnaast gaat hij pro-actiever in gesprek met de nodige betrokken personen om de burgers beter te kunnen dienen.

Gedeputeerde Thielman legt wijkbezoeken af om in contact te komen met de inwoners van Bonaire. Tijdens zo’n bezoek neemt hij alle tijd om met mensen te praten die dit graag willen. Wijkbezoeken zijn voor hem de manier om te weten te komen wat er in de wijken en onder de mensen speelt.

De spreekuren van gedeputeerde Craane en de wijkbezoeken van gedeputeerde Thielman worden gepubliceerd op de social media van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Het Bestuurscollege vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn voor iedereen en benadrukt dat samenwerken de mooiste resultaten oplevert.