Bonaire ontwikkelt classificatiesysteem voor verblijfsaccommodaties

De overheid streeft naar hoger kwaliteit toerisme met een hoger gemiddeld bestedingsniveau van de toerist.

Het openbaar lichaam Bonaire is samen met de toeristische stakeholders Tourism Corporation Bonaire (TCB) en Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) een hotelclassificatiesysteem aan het ontwikkelen. Daarin worden de criteria voor verschillende soorten verblijfsaccommodaties vastgelegd. Deze criteria worden door vertaald naar richtlijnen bij het verlenen van bouwvergunningen en in de herziening van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire. Nieuw te bouwen projecten dienen minstens te gaan voldoen aan een 4 of 5 sterren niveau.

Hoogwaardig toerisme

In de nieuwe toeristische visie, zoals beschreven in het Tourism Recovery Plan en het Strategisch Toeristisch Masterplan, wil Bonaire naar kwalitatief hoogwaardig toerisme met een hoger gemiddeld bestedingsniveau van de toerist. Het doel hierachter is een betere levensvatbaarheid voor bedrijven, meer werkgelegenheid, hogere salarissen en een (veel) beter welzijn voor de lokale bevolking. “Door een goed classificatie systeem als basis te hebben waarvan de criteria door zijn vertaald naar de richtlijnen voor de bouwvergunningen en de herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan, hopen we een eerste belangrijke stap te zetten in de professionalisering van het toeristisch (bouw)beleid en de woningmarkt voor de inwoners te beschermen’, aldus Hennyson Thielman, Gedeputeerde van Economische Zaken en Toerisme.

Voorbereidingsbesluit

Begin december 2021 werd een eerste stap genomen door het Bestuurscollege met het nemen van een Voorbereidingsbesluit. Het doel van het Voorbereidingsbesluit is om ruimte te geven zaken goed uit te werken en geen overhaaste beslissingen te nemen over nieuw te bouwen projecten. De afgelopen tijd is de druk op de woningmarkt enorm toegenomen. Een belangrijke oorzaak is dat een groot aantal van de nieuwe woningen gebouwd/aangekocht worden als tweede woning of als recreatiewoning. Veel (nieuwe) woningen of kavels zijn hierdoor niet beschikbaar en is het voor veel inwoners niet meer mogelijk om passende betaalbare huisvesting te vinden. De bouw van nieuwe hotels, resorts en andere verblijfsrecreatieve voorzieningen worden met dit besluit ‘on hold’ gezet om te voorkomen dat er hotels, resorts en andere verblijfsrecreatieve gebouwen gerealiseerd worden die niet aan de regels van de algehele herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire voldoen.