Statement minister Jetten en gedeputeerde Thielman

We zetten momenteel goede stappen vooruit met concrete projecten in uitvoering.

De urgentie van de klimaataanpak op het eiland is duidelijk. Het is voor ons glashelder dat er snel meer actie moet worden ondernomen om de inwoners van Bonaire en de unieke natuur te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. We zetten momenteel goede stappen vooruit met concrete projecten in uitvoering voor meer hernieuwbare en betaalbare energie en gaan met de Klimaattafel Bonaire aan de slag om het eiland duurzaam en weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nederland en Bonaire trekken daarbij samen op met de ambitie om van Bonaire een voorbeeld te maken voor een voortvarende klimaataanpak op eilanden. Dit pakken we de komende tijd met urgentie op, met een gezamenlijke en brede aanpak in lijn met het advies van kwartiermaker Nijpels.