Qredits overhandigt rapport “Small Business Index 2021” aan gezaghebber Rijna en gedeputeerde Thielman

Qredits, ONL voor ondernemers en HU Kenniscentrum Digital Business & Media hebben onderzoek gedaan

Qredits, ONL voor ondernemers en HU Kenniscentrum Digital Business & Media hebben onderzoek gedaan naar de impact van Covid-19 op kleine en middelgrote ondernemers op Bonaire, Curacao en Aruba. Milagros Blanken, branch manager van Qredits op Bonaire, heeft onlangs een presentatie over de ‘highlights’ van het onderzoek gehouden voor gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde Hennyson Thielman. Ter afsluiting van haar presentatie overhandigde mevrouw Blanken het rapport “Small Business Index 2021’ aan beide bestuurders.

De meest interessante uitkomst van het rapport is dat er een verschil bestaat tussen de impact van Covid-19 op ondernemers op Bonaire en ondernemers op de andere twee eilanden. Hoewel de meeste kleine en middelgrote ondernemers op Bonaire starters zijn en een lagere opleidingsniveau hebben dan die op de andere eilanden,  hebben ze laten zien over een betere resistentie te beschikken voor wat betreft de impact van Covid-19. Een factor die hierin een heel grote rol heeft kunnen spelen is de ondersteuning die ondernemers op Bonaire hebben gekregen tijdens de crisis, die bijna gelijk was aan de ondersteuning die ondernemers in Nederland hebben gekregen.

Het verschil in opleidingsniveau benadrukt van de andere kant het belang van het creëren van opleidingsprogramma’s en mogelijkheden tot uitwisseling van ervaringen via ‘netwerk events’ en het houden van lezingen, zodat ondernemers op Bonaire zichzelf beter kunnen opbouwen en toerusten. Dit is een motivatie voor Qredits om door te gaan met met het aanbieden van opleidingsprogramma’s, zoals de Ondernemersschool (die ‘Small Business Academy’ gaat heten) en het presenteren van het programma ‘BeYourOwn Boss’ op de middelbare school.

Er moet speciale aandacht gegeven worden aan het creëren van meer financiële voorzieningen, zoals subsidies, die een ondernemer op Bonaire kunnen helpen zich sneller en op een duurzame manier te herstellen. Hoewel het stressniveau bij alle ondernemers hoog is, zien velen de toekomst optimistisch tegemoet en ze hopen verbetering te zien in hun financiële situatie. Dit maakt ook dat zij niet overwegen om op korte termijn verandering aan te brengen in het aantal werknemers die zij kunnen hebben.

Qredits en haar medewerkers zullen dit onderzoek zeker twee keer per jaar uitvoeren, om op die manier meer gegevens te verzamelen en de ontwikkeling van de kleine en middelgrote ondernemers te monitoren op Bonaire, Curacao en Aruba. Kleine en middelgrote ondernemers zijn de ruggengraat van onze economie en het is belangrijk om ook hun behoeften en ontwikkeling te achterhalen en te monitoren.