Nieuwe toeristenbelasting Bonaire gaat per 1 juli 2022 in

Proces vaststelling verordening correct verlopen

Wayaka 2

De nieuwe toeristenbelastingverordening voor Bonaire met amendement, dat door een meerderheid van stemmen in de Eilandsraad is aangenomen, gaat in per 1 juli 2022. Na het inwinnen van juridisch advies, is de conclusie dat het proces juist is verlopen.

De verordening en het amendement die samen een nieuwe toeristenbelasting voor Bonaire vaststellen, zijn met een meerderheid van stemmen aangenomen in de Eilandsraadvergadering van 12 april jongstleden. Nadat er over de verordening en het amendement gestemd is, rezen er vragen over het proces en of deze correct is verlopen.

Naar aanleiding hiervan is juridisch advies opgevraagd. Uit het juridisch onderzoek is gebleken, dat het gevolgde proces juist is. De gezaghebber als voorzitter van de Eilandsraad en de Griffier hebben vervolgens de nieuwe verordening en het amendement ondertekend. De verordening en het amendement zijn ondertussen gepubliceerd, onder andere op de website www.konsehoinsular.com. De nieuwe verordening is te vinden onder Bestuurlijke stukken – Verordeningen 2022 en het amendement onder Bestuurlijke stukken – Amendementen 2022. Met het amendement wordt de toeristenbelasting vastgesteld op USD 75 per bezoek. Kinderen tot en met 12 jaar en ook ingezetenen van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen betalen USD 10 per persoon per keer.

De nieuwe toeristenbelasting wordt per 1 juli 2022 van kracht voor alle bezoekers aan Bonaire. Voor passagiers van cruiseschepen, gaat de nieuwe belasting van USD 10 per persoon op 1 januari 2023 in. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de afdeling Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire, via telefoon 717-5330 toestel 2624 of email belasting-olb@bonairegov.com.