Een nieuw jaar – het moment om doelen te stellen en elkaar de hand toe te reiken

"Daarom zetten wij ons ervoor in dat de ontwikkeling van Bonaire".

Gedeputeerde Hennyson Thielman wenst alle inwoners van Bonaire een gelukkig nieuwjaar toe met veel gezondheid en voorspoed. Laten wij dit jaar gebruiken als hét moment om onze doelen te realiseren en stil te staan bij hoe wij met elkaar omgaan. Door samen te werken als één saamhorige gemeenschap, brengen wij samen Bonaire vooruit.

Doelen realiseren met een positieve instelling

Ik wil beginnen met alle inwoners van Bonaire een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen met veel zegen en voorspoed. Een nieuw jaar brengt nieuwe kansen met zich mee. Dit is het moment om vooruit te kijken, ons te richten op onze dromen, en met frisse moed en gedrevenheid aan onze doelen te werken.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat er meer en betere kansen komen voor alle inwoners, om met een gezonde economie uit de crisis te komen en te zorgen dat er een stabiel bestuur is met een goede dienstverlening aan de bevolking.

Om een doel te bereiken heb je twee cruciale ingrediënten nodig: Een positieve instelling en goede samenwerking. Er is een gezegde dat luidt: ‘Als je snel wil gaan, ga alleen. Als je ver wil komen, ga samen.’ Laten wij ons realiseren dat wij elkaar nodig hebben. Bonaire heeft de samenwerking van al haar inwoners nodig, zodat wij ver kunnen komen en om het eiland te zijn waar wij allemaal trots op kunnen zijn.                                                                                                                    

Een samenleving van fijne mensen met voorbeeldig gedrag

Onze bevolking moet fijn met elkaar samenleven en de krachten bundelen om doelen te bereiken.

Toch zie ik de laatste tijd een verdeeldheid binnen onze samenleving. Via de media worden persoonlijke aanvallen geplaatst, soms puur omdat een persoon misschien anders denkt als ons. Wij zien ook steeds meer aanvallen op mensen die hier uit een ander land zijn komen wonen. Anderzijds zien wij ook groepen van buiten ons eiland die de wensen van de Bonairiaan om vooruit te komen niet begrijpen of respecteren.

Bonaire is een prachtig eiland waar veel nationaliteiten samen leven. Vanzelfsprekend zijn er ook hier mensen die zich niet netjes gedragen. In die gevallen moeten wij niet generaliseren of vanuit boosheid handelen, maar het specifieke geval bekijken. Het is goed om kritisch te zijn, maar het kan niet zo zijn wij met kritiek aanvallen om mensen af te breken. Laten wij het goede voorbeeld geven en het goede gedrag laten zien, waardoor wij ons altijd als mens hebben onderscheiden. Laat ons een samenleving zijn waar alle inwoners zich thuis voelen en eensgezind werken aan de vooruitgang van ons eiland.

Ons eilandbestuur is zich wel bewust van de zorgen die in onze gemeenschap leven. Daarom zetten wij ons ervoor in dat de ontwikkeling van Bonaire goed begeleid wordt om onze authenticiteit en cultuur te waarborgen. Wij hebben onder andere het besluit genomen om nieuwe bebouwing voor toerisme tijdelijk te beteugelen. Hiermee willen wij ook het bouwen van meer woningen aanmoedigen, zodat er meer betaalbare huizen komen voor onze samenleving. In 2022 wil ons eilandbestuur de ontwikkeling van Bonaire in een goede richting blijven leiden, zodat wij in de toekomst terug kunnen kijken op een vooruitgang die in het voordeel is van onze samenleving en in de eerste plaats van de inwoner van Bonaire.

Ik wil ook u aanmoedigen om de kans te grijpen die dit nieuwe jaar u aanreikt. Laten wij elkaar de hand reiken en ons inzetten om gezamenlijk onze doelen en dromen te kunnen realiseren. Laten wij samen gaan werken om het leven waar wij van dromen op te bouwen. Laten wij een leven gaan leven waar wij werkelijk trots op kunnen zijn en dat anderen inspireert om ook hun doelen te bereiken.

Samen creëren wij een dushi Bonaire voor ons allemaal. Laat dit ons doel zijn voor 2022 en alle jaren daarna.