Coalitie gaat mediation-traject in

De gezaghebber deed dit voorstel aan de gedeputeerden om de impasse te doorbreken.

Maandagavond 23 mei zijn de coalitiepartijen bij elkaar geweest en hebben besloten akkoord te gaan met het voorstel van gezaghebber Rijna om een mediation-traject in te gaan. De gezaghebber deed dit voorstel aan de gedeputeerden om de impasse te doorbreken die is ontstaan na de stemming rondom het dossier Sunset Beach Resort. Er is onderling afgesproken dat tijdens dit traject voor alle betrokkenen een mediastilte geldt rondom dit onderwerp.