Bonairiaanse delegatie bezocht conferentie van Sea Trade Cruise Global in de VS

Tijdens de conferentie heeft de Bonairiaanse delegatie vruchtbare vergaderingen gehad met de verschillende cruisemaatschappijen.

Een Bonairiaanse delegatie heeft van 25 april tot en met 28 april jongstleden de conferentie van Sea Trade Cruise Global bezocht, welke heeft plaatsgevonden in Miami Beach, Florida. Het doel van de reis was om te praten met de cruisemaatschappijen over verschillende thema’s die van belang zijn voor het toerisme van Bonaire.

De delegatie van Bonaire die aanwezig was bij de conferentie bestond uit gedeputeerde Hennyson Thielman, belast met Economische Ontwikkeling, Miles Mercera als directeur van Tourism Corporation Bonaire, Elesiër Angel die de “cruise coördinator” is van Tourism Corporation Bonaire, Helvig Thode van de afdeling Economische Zaken van het openbaar lichaam Bonaire en Gunther Flanegin die havenmeester is van het openbaar lichaam Bonaire.

Tijdens de conferentie heeft de Bonairiaanse delegatie vruchtbare vergaderingen gehad met de verschillende cruisemaatschappijen. Er is uitleg gegeven over de visie van Bonaire voor wat betreft de toekomstige toeristische ontwikkeling, waar de focus meer zal liggen op de voordelen voor onze bevolking en een unieke ervaring voor de toerist.

Een belangrijk thema was de nieuwe “head tax” die voor de cruisetoerist ingaande 1 januari 2023 in werking zal treden. Er wordt voorzien dat de nieuwe “head tax” van $10,- jaarlijks 3 à 4 miljoen dollar extra voor de Bonairiaanse overheid zal opbrengen. Dit bedrag zal worden geïnvesteerd in de verbetering van de levenskwaliteit van het Bonairiaans volk en zeker ook in de infrastructuur van Bonaire, zoals onze wegen en openbare plekken. 

Een ander belangrijk punt voor Bonaire is om alleen één cruiseschip per dag te ontvangen.
Er is nogmaals met de cruisemaatschappijen over dit beleid gesproken. De Bonairiaanse overheid heeft deze beslissing sinds vorig jaar genomen en heeft de cruisemaatschappijen destijds hierover geïnformeerd. Nu gaat Bonaire dit implementeren: het schema zal worden aangepast zodat Bonaire zo snel mogelijk kan komen tot de “one call” per dag.

Ter afsluiting heeft de delegatie zeer goede gesprekken gehad met de cruisemaatschappij Royal Caribbean waar met hun is afgesproken dat samengewerkt zal worden op bepaalde punten zoals verbetering van de verbinding tussen de Bonairiaanse samenleving en het toerisme, bijvoorbeeld door investering in de verbetering van openbare plekken en opvoeding van kinderen.