Bestuurscollege is akkoord: Kaya Aruaco krijgt asfalt

Door de weg te asfalteren zal het veiliger worden voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Het bestuurscollege heeft besloten om in overleg met Curoil Bonaire de Kaya Aruaco te asfalteren. De weg wordt vanaf Kaya Leeuwarden tot en met de ingang van Curoil Bonaire voorzien van asfalt (Fase 1). In de toekomst wordt van de ingang van Curoil Bonaire tot aan Kaya Pueblo geasfalteerd (Fase 2). De Kaya Aruaco is een slechte onverharde weg. Door de weg te asfalteren zal het veiliger worden voor het transport van gevaarlijke stoffen en voor de bewoners in de nabijgelegen wijken Nort’i Saliña en Hato.

De vernieuwing van de weg is in overleg met Curoil Bonaire tot stand gekomen, omdat Curoil Bonaire een deel van de kosten zal financieren. Curoil Bonaire is de leverancier van brandstof en verleent vanuit Kaya Aruaco service aan hun klanten. Kaya Aruaco verbindt de wijken Hato met Nort’i Salinja. Als het hard regent, wordt de zandweg slechter en vormen er gaten en kuilen in de weg. Het vervoer van brandbare vloeistoffen en gassen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Om dit te voorkomen stelde Curoil voor om mee te betalen en samen te werken met het openbaar lichaam Bonaire. De planning en fasering wordt dan bekend gemaakt.