Publieke Gezondheid

Het openbaar lichaam Bonaire is via haar afdeling Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de volksgezondheid. De visie hierbij is dat kinderen gezond opgroeien en dat volwassenen gezond oud worden. De verantwoordelijkheden van de afdeling zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. De afdeling Publieke Gezondheid wordt momenteel verder versterkt tot GGD Bonaire.

De taken van Publieke Gezondheid kan in 4 onderdelen verdeeld worden.

Gezondheidsbevordering

Zo wordt vanaf de geboorte de gezondheid en ontwikkeling van kinderen gevolgd via het programma van de Jeugdgezondheidszorg. Dit gebeurt bij het consultatiebureau en via jeugdverpleegkundige op school. Via de jeugdgezondheidszorg krijgen alle kinderen het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden, waarbij ze gevaccineerd kunnen worden tegen verschillende infectieziekten.

Via het Gezonde School programma op de scholen wordt een gezonde leefstijl bevorderd bij de schoolgaande jeugd. Thema’s hierbinnen zijn bijvoorbeeld gezond eten en bewegen, het voorkomen van alcohol- en of drugsverslaving en seksuele gezondheid. De afdeling Publieke Gezondheid adviseert scholen hierin, maar reikt ook lesmaterialen uit. Ook werken er bij de afdeling preventiemedewerkers die op de scholen preventielessen lessen geven over de thema’s.

Naast het gezond houden van de kinderen op school, staat de Publieke Gezondheid ook voor een kwalitatief goede kinderopvang. Via de toezichthouder Kinderopvang wordt de kwaliteit van de kinderopvang jaarlijks getoetst.

Een algemene aanpak van collectieve voorlichting op het gebied gezonde leefstijl voorkomt op de lange termijn chronische ziekten, als hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes, astma etc.

Ook ouderengezondheidszorg is een verantwoordelijkheid van de Publieke Gezondheid.

Infectieziektebestrijding

Bij de infectieziektebestrijding gaat het erom dat ziekten voorkomen worden.

  • Op Bonaire is het bestrijden van muggenziekten, zoals Dengue, Chikungunya en Zika een belangrijke taak binnen de infectieziektebestrijding. Bij de afdeling Publieke Gezondheid werken inspecteurs van de Vector Controle die toezichthouden op de uitbraak van muggen.
     
  • Elk jaar in het griepseizoen zorgen we er in samenwerking met de huisartsen voor dat ouderen en risicogroepen hun griepvaccinatie kunnen krijgen.
     
  • Mensen die willen reizen kunnen voor hun reizigersvaccinatie advisering terecht bij de afdeling Publieke Gezondheid. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via 715 5324
     
  • In samenwerking met huisartsen en Fundashon Mariadal worden infectieziekten als soa’s, hiv/aids, maar ook hepatitis bestreden.

Beleid en onderzoek

Als Publieke Gezondheid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de gezondheidssituatie van de bevolking. Dit inzicht krijgen we door gezondheid gegevens te verzamelen bij ketenpartners, zoals huisartsen, Fundashon Mariadal, CJG, MHC, scholen etc., maar ook door het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken. Elke 4 jaar kijkt de afdeling Publiek Gezondheid samen met partners wat de prioriteiten zijn en deze beschrijven we in nota gemeentelijke gezondheidsbeleid.

Iets wat nog nieuw is op het eiland en geleidelijk geïntroduceerd wordt zijn bevolkingsonderzoeken. Met bevolkingsonderzoeken kunnen ziekten in een vroeg stadium ontdekt worden. Een voordeel hiervan is dan een ziekte tijdig bestreden kan worden en daarmee de kans op genezing groter is. Voorbeelden van bevolkingsonderzoeken zijn, borstkankerscreening, darmkankerscreening, prostaatkankerscreening en baarmoederhalskankerscreening. De borstkankerscreening is de eerste screening die op ons eiland is gestart.

Rampen

De afdeling Publieke Gezondheid heeft de taak om in tijden van crisis alle organisaties die met gezondheid en zorg te maken hebben samen te brengen, te coördineren en samen de crisis aan te pakken. De manager van de afdeling treedt op als crisismanager (DPG) zoals omschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Een goed en actueel voorbeeld hiervan is de coronacrisis. Met de rampenstructuur wordt hard samengewerkt om het coronavirus onder controle te houden. Voor informatie over alles wat met het coronavirus te maken heeft kunt u terecht op www.bonairecrisis.com of belt u met het gratis telefoonnummer 0800 - 0800.