Monkeypox

Monkeypox is een virusinfectie die oorspronkelijk vooral in Afrika voorkwam. Sinds het voorjaar van 2022 verspreidt de ziekte zich over de wereld.

Ziektebeeld

De belangrijkste ziekteverschijnselen zijn koorts, hoofd en spierpijn, moeheid en rode vlekken op de huid die overgaan in blaasjes. Deze blaasjes kunnen pijnlijk zijn. Blaasjes kunnen op de huid zitten maar ook op minder zichtbare plekken zoals in de mond. Na het indrogen van de blaasjes ontstaan korstjes die na 2-3 weken afvallen. Er kunnen dan littekens overblijven.

Hoe wordt het overgedragen?

Iedereen kan besmet worden en het virus komt voor in alle leeftijdsgroepen. Het virus wordt van de ene op de andere persoon overgedragen vanuit het blaasjesvocht, maar ook speeksel en de korstjes kunnen besmettelijk zijn. Ook kan verspreiding soms plaatsvinden via besmette materialen zoals lakens. Je kunt mogelijk al besmettelijk zijn voordat er zichtbare verschijnselen zijn.

De grootste kans op besmetting is via intiem contact zoals zoenen, knuffelen en seks met iemand die besmet is. Via slijmvliezen of kleine huidwondjes kan het virus andere personen binnendringen.

Wat te doen bij klachten?

Om verdere verspreiding te voorkomen is het belangrijk om bij klachten de huisarts te consulteren. Deze kan zo nodig met een wattenstokje  materiaal afnemen voor laboratoriumonderzoek. Meestal is geen behandeling nodig en gaan de klachten vanzelf over. Om verspreiding van het virus te voorkomen is het wel belangrijk om thuis te blijven en anderen niet aan te raken totdat de klachten over zijn.

Indien er monkeypox is vastgesteld is het belangrijk om mensen met wie nauw contact was ook te informeren zodat zij ook alert kunnen zijn op klachten.

Vaccinatie

Wereldwijd worden momenteel vaccinatiecampagnes opgezet. Ook op Bonaire wordt gekeken welke groepen in aanmerking kunnen komen voor een vaccinatie aanbod. Hoewel iedereen ongeacht geslacht, nationaliteit of leeftijd besmet kan raken met het virus, zien we in internationale gegevens dat de meeste gevallen op dit moment gerapporteerd worden onder de mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Overigens

Monkeypox wordt in Nederland ook wel ‘apenpokken’ genoemd. Op Bonaire wordt ‘apenpokken’ gebruikt als naam van huidinfecties bij veelal jonge kinderen. Deze huidinfecties bij kinderen, ook wel krentenbaard genoemd, worden veroorzaakt door bacteriën die veel op de huid voorkomen en níet door het pokkenvirus.

De Wereld Gezondheids Organisatie WHO vraagt landen zich voor te bereiden op het identificeren van alle gevallen van monkeypox. Ook vraagt de WHO om de nodige maatregelen te treffen om infectie van mens op mens te voorkomen en speciale aandacht om stigmatisering en discriminatie van individuen en/of groepen te voorkomen.

Meer informatie over monkeypox is te vinden op de website van het RIVM

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Publieke Gezondheid telefoon 715 5324 of mailen met de afdeling infectieziektebestrijding,  izb@bonairegov.com.