Het afnemen van theorie en praktijkexamens voor rijbewijzen gebeurt bij de afdeling Bureau rijbewijzen. Betaling van de examenpakketten en rijvergunningen (leges) geschiedt bij de Burgerzaken. De afdeling Bureau Rijbewijzen is ook belast met andere administratieve handelingen met betrekking tot rijbewijzen zoals het afgeven van uittreksels, rijbewijscontroles enz.

Het voornaamste doel van de afdeling Bureau rijbewijzen is om te toetsen of een bestuurder zowel lichamelijk en geestelijk geschikt is om veilig op de openbare wegen een voertuig te besturen.

Theorie-examen

Toelating tot theorie-examens:

  • Vanaf 18 jaar  voor categorieën A/B/BE
  • Vanaf 21 jaar voor categorieën C/D/CE/DE

Om aan het theorie-examen te kunnen deelnemen moet u het volgende doen :

  • Examenpakket voor gewenste categorie betalen bij de Burgerzaken voor $50,28
  • Inschijven voor het theorie-examen bij de balie van het bureau rijbewijzen met een geldige sedula.

*Het theorie-examen is 1 jaar geldig. Daarmee kunt u binnen 1 jaar meerdere praktijkexamens afleggen en uw rijbewijs uitbreiden met meerdere categorieën.

Praktijk-examen

Om aan het praktijk-examen te kunnen deelnemen moet u eerst geslaagd zijn voor uw theorie-examen.

Hiervoor dient u het volgende te doen:

  • Inschrijven bij de balie van het bureau rijbewijzen met een geldige sedula.
  • Medisch verklaring niet ouder dan 2 maanden overleggen.

Beschikken over een motorvoertuig dat aan de onderstaande eisen voldoet:

  • Extra spiegel, bedrijfsrem en koppeling bij voertuigen met een handmatige versnelling;
  • Extra spiegel en rem bij voertuigen met een automatische versnelling .

Bovenstaande eisen zijn nodig zodat de examinator kan ingrijpen om de veiligheid tijdens het examen te kunnen garanderen. Voor meer informatie neem contact met een rijschool of het bureau rijbewijzen.

Nadat u geslaagd bent mag u bij de Burgerzaken afspraak maken om het rijbewijs te laten maken. 

Aanvullend theorie-examen

Wanneer u geslaagd bent voor een theorie-examen voor de motorfiets en personenauto en u wilt gebruik maken van de geldigheid van uw theorie-examen om praktijkexamen voor een zware categorie zoals C,D,E, CE of DE, af te leggen moet u een aanvullende toets van 10 algemene vragen afleggen met positief resultaat voordat u deelneemt aan het praktijkexamen.