Drank & horecavergunning

Conform de drank- en horecaverordening AB 1991, no. 27 en van AB 1996, no. 13 dient er een drank- en horecavergunning aangevraagd te worden voor het exploiteren van een drank- en horecabedrijf. De aanvraag kan worden ingediend na het verkrijgen van een vestigingsvergunning. Bij het behandelen van de aanvraag wordt zowel de KPCN, de Brandweer en de directie Toezicht en Handhaving afdeling S&Z (hygiëne) om advies gevraagd. Indien een van deze adviezen niet positief blijkt te zijn, kan de drank- en horecavergunning niet worden verleend. Onder de drank- en horecavergunningen (en eventuele toestemmingen) vallen de volgende vergunningen:

Barvergunning Grossier- vergunning Toestemming voor/om:
Restaurant- vergunning IJshuisvergunning Het maken van muziek
Snack- vergunning Hotelvergunning Het spelen van Domino
Biervergunning Appartement vergunning Het spelen van Biljart
Slijtvergunning Logement vergunning Dansfeesten te geven
Meeneem- vergunning Sociëteits- vergunning Verkoopautomaat (spijzen, drank, voor consumptie bestemd ijs)