Definitie Vergunningen

Barvergunning

De verkoop in het klein van sterke drank zowel voor gebruik ter plaatse als voor gebruik elders en tot de verkoop van zwak-alcoholische en/of alcoholvrije dranken en voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel voor gebruik ter plaatse.

Restaurantvergunning

De verkoop in het klein van alcoholvrije drank, voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel en spijzen, welke in een ter plaatse aanwezige keuken worden bereid, voor gebruik ter plaatse.

Snackvergunning

De verkoop in het klein van zwak-alcoholische of alcoholvrije drank, voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel en bepaalde, op eenvoudige wijze te bereiden spijzen voor gebruik ter plaatse.

Biervergunning

De verkoop in het klein van zwak-alcoholische en alcoholvrije drank, voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel, voor gebruik ter plaatse.

Slijtvergunning

De verkoop in het klein van sterke drank uitsluitend voor gebruik elders dan ter plaatse voor welke vergunning geldt.

Meeneemvergunning

De verkoop van spijzen welke in een ter plaatse aanwezige keuken worden bereid, voor gebruik elders dan ter plaatse.

Grossiervergunning

De verkoop anders dan in het klein van sterke drank, uitsluitend voor gebruik elders dan ter plaatse.

IJshuisvergunning

De verkoop in het klein van alcoholvrije drank, voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel, voor gebruik ter plaatse.

Hotelvergunning

Het bieden tegen vergoeding van huisvesting met bediening aan 10 of meer gasten. Verkoop in het klein van sterke, en zwak-alcoholische en alcoholvrije drank, voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel en of spijzen voor gebruik ter plaatse.

Appartement vergunning

Het verhuren van woonruimte als afzonderlijke eenheid aan toeristen door een rechtspersoon.

Logement vergunning

Het bieden tegen vergoeding van huisvesting met bediening aan minder dan tien gasten en het verkoop in het klein van zwak-alcoholische en alcoholvrije drank, voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel en spijzen voor gebruik ter plaatse.

Sociëteitsvergunning

De verkoop in het klein van sterke, zwak-alcoholische en alcoholvrije drank, voor consumptie bestemd ijs of soortgelijk artikel en of spijzen uitsluitend aan leden van de sociëteit en hun geïntroduceerde voor gebruik ter plaatse.

Definities:

Sterke drank:

a. Drank die bij een temperatuur van vijftien graden van de honderddelige schaal meer dan eenentwintig (21) volumen-procenten alcohol bevat;

b. Onvermengde, door overhaling verkregen alcoholhoudende drank, alsmede likeur en bitter, voor zover niet reeds vallende onder de omschrijving van de onder a bedoelde drank.

Zwak-alcoholisch drank:

a. Bier;

b. Wijn, waaronder wordt verstaan de gegiste drank, geheel of gedeeltelijk verkregen uit sap of het aftreksel van verse en gedroogde vruchten of planten delen, voor zover niet vallende onder de omschrijving van “sterke drank”;

c. Andere dan de onder b vermelde “sterke drank” en onder a en b vermelde “zwak-alcoholische drank” die bij een temperatuur van vijftien graden van de honderddelige schaal eenentwintig of minder volume-procenten alcohol bevat.