Samen op weg naar schoon water voor iedereen

Vandaag, 22 maart, is het World Water Day. Op deze dag denken we overal ter wereld na over hoe belangrijk water is voor ons.

Om ervoor te zorgen dat de wereld in 2030 een fijnere plek is om te leven, hebben de Verenigde Naties in 2015 de Agenda 2030 opgesteld. Deze agenda bevat 17 duurzaamheidsdoelen of ‘Sustainable Development Goals’. Twee van deze doelen hebben direct te maken met het duurzaam gebruik van water. Een doel zegt dat we ervoor moeten zorgen dat voor iedereen water beschikbaar is en ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar blijft. Het andere doel is om de zeeën, oceanen en al het leven daarin te beschermen. Nu en in de toekomst. Vandaag, 22 maart, is het World Water Day. Op deze dag denken we overal ter wereld na over hoe belangrijk water is voor ons.

Water doet heel veel voor ons. Zo gebruiken we het om te drinken, te koken, ons te wassen, te spelen, te vissen, planten water te geven, boeren te helpen, dieren te verzorgen, en als vervoermiddel. Omdat water zo belangrijk is, moeten we onze waterkwaliteit beschermen en zo nodig verbeteren. We maken drinkwater van zeewater, dus schoon water is belangrijk voor onze gezondheid. We zwemmen ook in de zee en eten de vissen. Bovendien drijft ons toerisme, en daarmee onze economie, voor een groot deel op water. Ons eiland is beroemd om de bijzondere dieren en planten onder water. Het beschermen van de koraalriffen is daarom heel belangrijk. De koraalriffen beschermen ons ook tegen vloedgolven door stormen.

Ons huishoudelijk afvalwater, water wat we hebben gebruikt in de keuken, douche, wasmachine en toilet, bevat stikstof en fosfaat. Dit zijn voedingsstoffen. We moeten voorkomen dat dit water in de grond, het grondwater en de zee komt. Want koralen hebben een voedselarme omgeving nodig. Te veel voedingsstoffen in het water leidt tot overbemesting. En dat vinden algen heerlijk. Die overwoekeren dan het koraal en verstikken het. In ons afvalwater zitten ook bacteriën die ons ziek kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat we afvalwater opvangen en schoon maken. Goede riolering is dus belangrijk voor onze gezondheid, maar ook voor het koraal en onze economie.

We moeten goed voor ons water zorgen. Om te weten hoe de waterkwaliteit is, doen we onderzoek naar de kwaliteit van het water in de grond en in de zee. Onlangs zijn we begonnen met het aanleggen van een netwerk om dit te meten. Met deze informatie nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat Bonaire de wereldwijde duurzaamheidsdoelen voor water haalt.