Woning verhuren

In welke wijken mag je verhuren?

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (hierna: ROB) zijn verschillende wijken aangewezen waar verblijfsrecreatie is toegestaan.
Let op: het kan per buurt en per locatie verschillen of verblijfsreactie is toegestaan. U dient zelf vooraf in het ROB te kijken of verblijfsrecreatie op de door u gekozen locatie (uw perceel) is toegestaan.

Mag ik mijn woning verhuren?

Wilt u een kamer, appartement of uw woning verhuren? U mag, onder bepaalde voorwaarden, recreatief verhuren en/of uw woning voor lange termijn verhuren. Hieronder leest u meer informatie.

Verblijfsrecreatief aan toeristen

Het beleid van Bonaire is erop gericht om de verblijfsrecreatie te versterken en kwalitatief te verbeteren. Indien u een kamer, woning of appartement wilt verhuren aan toeristen, dan dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Aan wie mag je verhuren?

Aan een individu en/of huishouden voor maximaal drie maanden.  

Wat is het termijn voor verhuur?

U mag uw kamer, woning en/of appartement niet langer dan 90 nachten aaneengesloten verhuren aan een individu / of aan één huishouden.

Wat mag wel?

U mag wel aan vier verschillende huishoudens drie maanden aaneengesloten verhuren.

Wat mag niet?

U mag dus niet aan één huishouden vier maanden of langer verhuren.

Algemeen

Overlast

U bent medeverantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten en het voorkomen van overlast voor omwonenden. Bij een melding of signalen van overlast kan er een onderzoek worden gestart door Directie Toezicht & Handhaving.

Brandveiligheid

De woning moet voldoen aan de eisen uit het BES Bouwbesluit. Het BES Bouwbesluit bevat onder andere voorschriften voor de brandveiligheid van uw woning.

Melding

Heeft u overlast van personen die een woning in uw omgeving huren? Of denkt u dat een woning illegaal wordt verhuurd? Maak een melding! Mail naar: Bisami_th@bonairegov.com en vermeld daarbij waar de melding over gaat + het adres.