Lange termijn verhuur

Indien u een kamer, woning of appartement voor een langere termijn wil verhuren, dan dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen. 

Aan wie mag je verhuren?

Aan een individu en/of huishouden voor maximaal drie maanden.  

Wat is het termijn voor verhuur?

Uw kamer, woning en/of appartement dient minimaal 90 dagen per kalenderjaar te worden verhuurd. Het moet gaan om een aaneengesloten periode aan hetzelfde huishouden.

Wat mag wel?

U mag uw woning minimaal voor drie maanden aan één huishouden verhuren.

Wat mag niet?

U mag uw woning niet voor een kortere periode dan drie maanden aan één huishouden verhuren.

In welke wijken mag je verhuren?

In het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire (hierna: ROB) zijn verschillende wijken aangewezen waar verblijfsrecreatie is toegestaan.
Let op: het kan per buurt en per locatie verschillen of verblijfsreactie is toegestaan. U dient zelf vooraf in het ROB te kijken of verblijfsrecreatie op de door u gekozen locatie is toegestaan.

Algemeen

Overlast

U bent medeverantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten en het voorkomen van overlast voor omwonenden. Bij een melding of signalen van overlast kan er een onderzoek worden gestart door Directie Toezicht & Handhaving.

Brandveiligheid

De woning moet voldoen aan de eisen uit het BES Bouwbesluit. Het BES Bouwbesluit bevat onder andere voorschriften voor de brandveiligheid van uw woning.

Melding

Heeft u overlast van personen die een woning in uw omgeving huren? Of denkt u dat een woning illegaal wordt verhuurd? Maak een melding! Mail naar: Bisami_th@bonairegov.com en vermeld daarbij waar de melding over gaat + het adres.