Handhaving Samenleving & Zorg

De afdeling samenleving & zorg houdt toezicht op waren en de openbare hygiëne. Het toezicht richt zich bederfelijke producten, bereiding van etenswaren en de naleving van verleende Drank- en Horecavergunningen. Daarnaast wordt in samenwerking met de Veterinaire afdeling toezicht gehouden op de import van vlees en het aanbieden van niet gekeurd geitenvlees.

Bederfelijke producten

Bij het toezicht op etenswaren is er een onderscheid te maken tussen enerzijds producten die snel kunnen bederven en producten die langdurig kunnen worden bewaard.

De producten die langdurig kunnen worden bewaard hebben een datum van tenminste-houdbaar-tot (THT-datum). Hier wordt door de afdeling niet op gecontroleerd. De THT-datum geeft aan tot wanneer de producent van het product verantwoordelijk is. Daarna is de verkoper verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product.

De producten die kortstondig kunnen worden bewaard omdat ze snel bederven hebben een te-gebruiken-tot datum (TGT-datum). Op deze producten houdt de afdeling toezicht. Periodiek worden controles uitgevoerd in de detailhandel en andere sectoren die dergelijke producten verkopen en/of gebruiken.

Bereiding van etenswaren

De afdeling is belast met de controle van de hygiëne van bedrijven die etenswaren aanbieden. Dit omvat zowel de detailhandel (inclusief venters) als de horeca. Voor de bereiding van etenswaren die commercieel worden aangeboden is altijd een vergunning nodig. Voorafgaand aan de verlening van een vergunning wordt door de afdeling gecontroleerd om de keuken voldoet aan de eisen van hygiëne. Periodiek worden inspecties uitgevoerd. Ook signalen van burgers over slechte hygiënische situaties worden door de afdeling onderzocht.

Drank- en Horecavergunningen

De afdeling houdt toezicht op de naleving van de verleende drank- en horecavergunningen. Het gaat hier onder andere om meeneemvergunningen (take-away bedrijven), bar- en restaurantvergunningen, hotel-vergunningen, resort-vergunningen en appartementvergunningen. Naast het toezicht op de voedselveiligheid omvat het toezicht ook de algemene hygiëne.

Service

Informatie over wet- en regelgeving

Informatie over wet- en regelgeving kunt u vinden via de volgende hyperlinks:

  1. Drank- en Horecaverordening Bonaire
  2. Horecabesluit Bonaire
  3. Algemene plaatselijke keur

Vragen over de regelgeving kunt u stellen via het emailadres van Directie Toezicht & Handhaving bisami_th@bonairegov.com  of telefonisch via het nummer van Directie Toezicht & Handhaving +599 715 5330. Voor vragen over het verlenen van Drank- en Horecavergunningen kunt u terecht bij Directie Ruimte & Ontwikkeling. Voor vragen over vergunningen die betrekking hebben op evenementen en venten kunt u terecht bij de Afdeling JAZ van de Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning.

Klachten over voedselveiligheid en hygiëne

Voor klachten over voedselveiligheid en hygiëne kunt u contact opnemen via het nummer van Directie Toezicht & Handhaving +599 715 5330. Of stuurt u een email naar bisami_th@bonairegov.com.