Schaamte - Inzicht

In deel 4 van Bergwensa zie je hoe de moeder van Oscar tot inzicht komt. Ze ziet in wat voor een effect haar gedrag heeft op Oscar. Het is niet haar bedoeling om hem verdrietig te maken. Ze belooft, net als haar dochter, voortaan beter na te denken over wat ze zegt. Ook gaat ze meer tijd aan haar gezin te besteden. Kijk hier naar deel 4 van Bergwensa.

Lees het verhaal van Gera

We hebben Akseso gevraagd hoe zij om gaan met situaties zoals die van Gera. Zij komen regelmatig situaties tegen dat mensen wel een oplossing willen. Maar niet weten wat ze hiervoor moeten doen. Het is belangrijk dat de inwoners van Bonaire beter en sneller hulp krijgen. Hoe sneller we in gesprek gaan, hoe minder de schade is voor alle partijen.

“Vaak is het moeilijk om met alle oplopende emoties een gesprek aan te gaan. Met bemiddeling helpen wij de partijen om het grote doel voor ogen te houden, en zo oplossingsgericht in gesprek te gaan”, aldus een maatschappelijk werker bij Akseso. 

Sentro Akseso Boneiru is dé organisatie voor sociale hulpverlening op Bonaire. In Sentro Akseso zijn de diensten van een aantal bestaande organisaties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Wijkteam, het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Guiami, Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdgezondheidszorg samengevoegd.

Ook in geval van behoefte aan een omgangsregeling en problemen met de partners kan Akseso helpen in de vorm van bemiddeling.

Bij iedere vorm van geweld of bij vermoeden van geweld, kan je contact zoeken met:

Guiami, het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Tel. 0802 0802
www.meldpuntguiami.com