Bent u vader of moeder geworden dan dient u binnen vijf (5) werkdagen aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Bonaire. Die maakt dan een akte op. De geboorteakte is het schriftelijk bewijs dat iemand geboren is. Zijn de ouders gehuwd dan heeft een kind automatisch een moeder en een vader. Bent u niet gehuwd dan heeft het kind (volgens de wet) alleen een moeder. Om de afstammingsrelatie tussen vader en kind tot stand te brengen, moet de vader dan het kind erkennen. Meer informatie hierover vindt u onder het product erkenning.
 

  Vrije inloop

  Maandag - Donderdag:  8:00 - 12:00 uur

  Voorwaarden

  Onderstaande personen zijn bevoegd/verplicht om aangifte te doen van de geboorte:

   • de moeder van het kind is bevoegd;
   • de vader van het kind is verplicht.

   Als de vader niet aanwezig is of verhinderd is om de aangifte te doen, dan is tot aangifte verplicht:

   • iedereen die bij de geboorte aanwezig is geweest;
   • het hoofd of gemachtigde van het ziekenhuis waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

   Meenemen

   Bij de geboorteaangifte neemt u het volgende mee:

   • een geldig identiteitsbewijs van de aangever;
   • het geboortebericht van het ziekenhuis;
   • trouwboekje of familieboekje 

   Kosten

   De aangifte is gratis. Voor aangifte geldt klaar-terwijl-u-wacht service.
   Een afschrift (kopie) van de geboorteakte kost $11,17.