Krijgt u als getrouwd koppel een kind, dan zijn jullie vanaf de geboorte meteen een moeder en een vader. Bent u niet getrouwd, dan heeft uw zoon of dochter (voor de wet) alleen een moeder. Om tussen de vader en het kind een afstammingsrelatie tot stand te brengen, moet de man het kind erkennen.

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn, kan de vader het kind erkennen door het vaderschap te laten registreren bij de Burgerlijke Stand. De moeder moet dan wel schriftelijke toestemming geven dat de man het kind mag erkennen als zijn kind. Erkenning is de verklaring van een man dat hij het vaderschap op zich neemt van een kind dat uitsluitend een moeder heeft. Die verklaring wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgelegd in een erkenningsakte.

Voorwaarden

  • De man kan het kind al erkennen voor de geboorte. Dit wordt ook wel een erkenning van een ongeboren kind genoemd.
  • Ook kan erkenning plaatsvinden bij de geboorteaangifte van een kind of daarna. De man die het kind erkent wordt de juridische vader, ook al is hij niet de biologische vader.
  • Door de erkenning ontstaat er tussen de man en het kind wederzijds erfrecht en wederzijdse onderhoudsplicht. Daarnaast krijgt de man een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.
  • Als een kind erkend is, betekent dit niet automatisch dat de erkenner ook het gezag heeft. Het gezag ligt zowel voor als na de erkenning alleen bij de moeder. Om het gezag te kunnen verkrijgen, moet u na de geboorte een verzoek indienen bij de rechter. Lees meer over ouderlijk gezag op rijksoverheid.nl

Meenemen

Voor erkenning vóór de geboorte moet u:

  • een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en moeder meenemen;
  • Beiden moeten persoonlijk aanwezig zijn.

Voor erkenning ná de geboorte moet u:

  • een geldig identiteitsbewijs van de erkenner, moeder en kind;
  • beiden moeten persoonlijk aanwezig zijn. (voor het kind geldt dit vanaf de leeftijd van 12 jaar).

Kosten

De aangifte is gratis. Voor aangifte geldt klaar-terwijl-u-wacht service.
Een afschrift (kopie) van de geboorteakte kost $11,17.