Om in aanmerking te komen voor een erfpacht perceel voor woningbouw dient de verzoeker een formulier in te vullen en in te dienen bij directie Ruimte & Ontwikkeling. Aan deze formulier is aangehecht wat de verzoeker moet inleveren. De verzoeker moet meerderjarig zijn, woonachtig, ingeschreven te zijn op Bonaire, niet in bezit van een erfpacht/of eigendomsperceel. Bij indienen van het verzoek met de juiste informatie wordt deze ingeboekt en op een wachtlijst geplaatst.

Zodra percelen beschikbaar zijn zullen deze aangeboden worden aan de eerst volgenden op de wachtlijst. Als een verkavelingsplan is met meerdere kavels zal een ad-random lijst gemaakt worden om meerdere verzoekers een perceel aan te bieden. Na deze aanbieding en adviezen zullen wij overgaan tot uitzetten en inmeten van de percelen. Daarna wordt een besluit uitgegeven aan de verzoeker/s met een duur van drie maanden voor de notariële akte.

Na de notariële akte kunnen de verzoeker/s een bouwvergunning aanvragen voor de bouw van een woonhuis. In het besluit en akte zijn de voorwaarden vermeld waaraan de verzoeker/s zich moeten houden. Voor aanvragen voor een perceel met commerciële doeleinden dient de verzoeker/s een brief te schrijven met de betaalde leges en nadere informatie van bijvoorbeeld KVK en vestiging. Voor commerciële percelen zijn andere voorwaarden verbonden.

Geschil van mening tegen Erfpacht nota

Bij de afdeling Financiën kunt u een klacht indienen tegen een nota van erfpachtrecht.
Dit kunt u doen door een schriftelijke klacht in te dienen bij de balie of door de klacht met bijlagen te mailen naar belasting-olb@bonairegov.com