Pa bini na remarke pa un parsela di èrfpagt pa konstrukshon di kas, e persona ku ta hasi petishon mester yena un formulario i entregá esaki na Direktorado di Planifikashon i Desaroyo.
Loke e persona ku ta hasi petishon mester entregá ta bai huntu ku e formulario aki. E persona ku ta hasi petishon mester ta mayor di edat, e mester ta inskribí na Boneiru i e no mester ta den poseshon di un parsela di èrfpagt òf un parsela propiedat. Na momentu ku entregá e petishon ku e informashonnan korekto, ta registrá esaki i e ta bai riba un lista di espera. Asina ku tin parsela disponibel lo ofresé esakinan na esunnan ku ta sigui promé riba e lista di espera. Den kaso di un plan di parselashon ku vários parsela lo traha un lista ‘ad-random’ pa ofresé vários persona ku a hasi petishon un parsela.

Despues di e oferta aki i konsehonan konserní nos ta kuminsá ku markamentu i midimentu di e parselanan. Despues ta emití un desishon pa e persona(nan) ku a hasi petishon ku un durashon di tres luna pa e akta notarial. Despues di e akta notarial e persona(nan) ku a hasi petishon por pidi un pèrmit di konstrukshon pa konstrukshon di un bibienda. Den e desishon i akta tin kondishonnan menshoná, ku e persona(nan) ku a hasi petishon mester kumpli kuné.

Pa petishon pa un parsela ku meta komersial e persona(nan) ku ta hasi e petishon mester skirbi un karta inkluyendo e gastunan pagá i informashon mas aleu di por ehèmpel Kámara di Komèrsio i pèrmit di establesimentu. Tin otro kondishonnan mará na parsela komersial.

Disputa di opinion kontra un nota di èrfpagt

Na departamento di Finansa bo por entregá un keho kontra un nota di derecho di èrfpagt. Bo por hasi esaki pa medio di entregá un keho por eskrito na bali òf pa medio di manda e keho den un email huntu ku su aneksonan pa belasting-olb@bonairegov.com