Bouwvergunningen

Als u iets gaat bouwen of verbouwen hebt u een bouwvergunning nodig. Bouwvergunningen worden in behandeling genomen en afgegeven door de unit vergunningen van de directie ruimte en ontwikkeling.

Hoe vraagt u een bouwvergunning aan?
Via de knop ‘stappen’ komt u op de pagina waar alle stappen staan voor het aanvragen van een bouwvergunning. Ook kunt u op deze pagina het aanvraagformulier bouwvergunning downloaden. Dit formulier kunt u in hard copy formaat indienen bij de balie van de directie ruimte en ontwikkeling.

Welke bijlagen dient u in te dienen met uw vergunningsaanvraag?
Er zijn verschillende bijlagen die u dient toe te voegen aan uw bouwvergunningen aanvraag. Dit zijn een situatietekening, een plattegrond, doorsnede, gevels, details, statische berekeningen bij complexe bouw, constructietekeningen, werktekeningen en bestektekeningen. Via de knop ‘checklist’ komt u op de pagina met een checklist en een uitgebreide uitleg van alle bijlagen.

Hoelang duurt het voordat uw aanvraag behandeld is?
Wij streven ernaar om verzoeken binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag af te ronden.  Het bestuurscollege kan de beslissing met ten hoogste acht weken verdagen. 

Als de termijn (inclusief verdagingstermijn) is verstreken en er is nog niet op de aanvraag beslist, kan er bezwaar worden gemaakt tegen het weigeren een beschikking te geven. Of kan er beroep worden ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Zie deze bepaling in de WarBES: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028455/2018-08-01#Hoofdstuk1_Artikel3

De Wet VROM BES heeft geen bepaling waarin staat dat de vergunning van rechtswege wordt gegeven als niet tijdig op de aanvraag wordt beslist. Zie artikel 2.8 van de Wet VROM BES: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031218/2023-01-01#Hoofdstuk2_Artikel2.8

Gepubliceerde bouwvergunningen
Op 06 februari 2024 hebben wij in het Antilliaans Dagblad en de Extra Boneriano een advertentie gepubliceerd waarin wij verwijzen naar de ontvangen aanvragen van november 2023. Via de knop ‘publicaties’ kunt u deze gepubliceerde bouwvergunningen bekijken.