Vergoeding schoolartikelen

Voor het schooljaar 2023- 2024 kun je een vergoeding voor schoolartikelen en het schooluniform aanvragen voor jouw kind(eren) op de basisschool. Als ouder/voogd, kun je ook een vergoeding vragen voor het boekengeld voor minderjarige kinderen die een mbo-opleiding volgen. Meerderjarige mbo-studenten mogen zelf de vergoeding aanvragen.

Voor leerlingen van basisscholen bedraagt de vergoeding 300 dollar, voor mbo-studenten is het 400 dollar.

Je komt in aanmerking als je aan het volgende voldoet:

Inschrijving               

Jouw minderjarige kind(eren) is/zijn ingeschreven bij een basisschool of bij een mbo-opleiding. Meerderjarige mbo-studenten moeten een bewijs hebben van inschrijving bij de opleiding. 

Inkomen van ouder/voogd


Een alleenstaande ouder/voogd met 1 minderjarig kind:
het netto inkomen  moet lager zijn dan 1.749 dollar per maand.  


Een alleenstaande ouder/voogd met 2 of meer minderjarige kinderen:
het netto inkomen moet lager zijn dan  2.104 dollar per maand.


Een stel dat in 1 huis samenwoont met 1 minderjarig kind:
het netto inkomen van het stel moet lager zijn dan 2.262 dollar per maand.   


Een stel dat samenwoont in 1 huis met 2 of meer minderjarige kinderen:
het netto inkomen van het stel moet lager zijn dan 2.617 dollar per maand.

Inkomen mbo-student


Een meerderjarige alleenstaande student zonder kind:
het netto inkomen moet lager zijn dan 1.394 dollar per maand.


Een meerderjarige student, samenwonend met een partner in 1 huis, zonder kinderen:
het netto inkomen van het stel moet lager zijn dan 1.907 dollar per maand.


Een meerderjarige student met een minderjarig kind:
kijk naar de voorwaarden bij ‘inkomen ouder/voogd’.

 

Let op! Heb je minderjarige kinderen op de basisschool en bij het MBO? Of ben je een meerderjarige mbo-student met een kind op de basschool? Vul beide formulieren in.

Als je hulp nodig hebt bij de aanvraag, kun je in juli en augustus op dinsdag en donderdag langs bij de Directie Samenleving en Zorg. Je kunt van 09:00-12:00 uur en 14:00 – 17:00 uur langs bij Kaya Neerlandia 41.

Contact

Voor meer informatie over de vergoeding kunt u van maandag tot en met vrijdag 701 10 55 bellen van 09:00 – 12:00 uur en van 14:00 – 17:00 uur.