Documenten Back2school

  • Sédula van de persoon die de aanvraag doet.
  • Salarisstrook van de laatste 3 maanden.
  • Overzicht bankrekening van de laatste 3 maanden met storting van salaris en kinderbijslag. Als de kinderbijslag op een andere rekening wordt gestort, overzicht van die rekening van de laatste 3 maanden.
  • Als je alimentatie voor jouw kind krijgt, moet je het vonnis van de rechtbank hebben en het bewijs dat je alimentatie ontvangt.
  • Trouwboek of familieboek.
  • Bewijs dat het kind of de kinderen staan ingeschreven op school, of dat ze naar school zullen gaan.

Als het om een stel gaat dat in hetzelfde huis samenwoont, moeten de documenten van de twee personen worden ingeleverd.