De organisatie

In het slachthuis werken twee slachters, twee keurmeesters, een dierenarts en een administrateur. De beide slachters zijn belast met het slachten en de administrateur verzorgt de administratie. De keurmeesters keuren voorafgaand het slachten of het dier gezond is. Na het slachten wordt het vlees nog een keer gekeurd. De keurmeesters zijn ook verantwoordelijk voor het keuren van het vlees dat wordt geïmporteerd vanuit andere landen. Het keuren van vlees richt zich op zowel de voedselveiligheid als het voorkomen van dierziekten De dierenarts is de eindverantwoordelijke voor zowel de import van vlees als voor het slachten van het vee. Daarnaast voert de dierenarts nog andere diergeneeskundige taken uit om dierziekten op Bonaire te voorkomen.

Slachtingen

Bij het slachthuis kunt u terecht voor de slachting van Schapen, Geiten, Varkens, Runderen en Kippen.

Slachtingen vinden alle dagen van de week plaats, behalve de eerste donderdag van de maand. Slachtingen moeten minimaal twee dagen van tevoren worden aangemeld!

U kunt de slachtingen het best aanmelden via een tekstbericht op Whatsapp: (+599) 796 - 4851. Daarnaast kunt u de aanmeldingen ook e-mailen of telefonisch doorgeven op het nummer (+599 )717 - 4393, b.g.g. (+599) 715 - 5300 of per email slachthuis@bonairegov.com

Juridische basis

De veterinaire afdeling Bonaire heeft haar juridische basis terug te vinden in het besluit slacht en vleeskeuring BES en de regeling slacht en vleeskeuring Bonaire. Hierin staan vereisten voor de keuring van ingevoerde veterinaire goederen als ook de regels omtrent de slacht en keuring van vlees. Ook staan hierin de inrichtingseisen waaraan vleesverwerkers zich moeten houden.

Regeling Slacht en Vleeskeuring Bonaire

Besluit Slacht en Vleeskeuring BES

Invoerkeurloon

Bij de import van vlees en/of vleeswaren dient er rekening gehouden te worden met enkele aspecten.

Wilt u Vlees en/of vleeswaren importeren dan dient u eerst toestemming te krijgen van de veterinaire afdeling Bonaire. Op de volgende diagram kunt u de te volgen stappen doorlopen:

Vooralsnog is het enkel mogelijk om vlees en/of vleeswaren te importeren van door EU en/of USA erkende slachthuizen en uitsnijderijen. Voor meer informatie klik op de hyperlinks.

> Door USA toegelaten slachthuis en uitsnijderijen 

Door EU toegelaten slachthuizen en uitsnijderijen

Mocht u desondanks willen overleggen over andere import mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met de dierenarts en/of keurmeester van de veterinaire afdeling Bonaire.

Import van vlees moet 2 dagen van tevoren worden aangemeld en kan telefonisch op nummer (+599) 715 - 5300 of per email importkeuring@bonairegov.com.

Import van Dieren

Wilt u dieren importeren dan kunt u het besluit invoer kleine dieren BES raadplegen. Verder kunt u contact opnemen met de dierenarts om de veterinaire vereisten op te vragen van Bonaire. Deze zijn o.a. afhankelijk van het diersoort en het het verzendend land.

> Besluit invoer kleine dieren BES

Export van Dieren

Wanneer u uw huisdier mee naar het buitenland wilt nemen, moet u zich houden aan de buitenlandse wet- en regelgeving. De invoereisen voor de verschillende landen kunnen nogal verschillen. Voor de export van (huis)dieren w.o. honden en katten kunt u terecht bij de dierenarts voor een veterinair certificaat. De export eisen zijn afhankelijk van het diersoort en het ontvangende land.

Voor de invoereisen over het ontvangende land dient u contact op te nemen met de veterinaire afdeling van dat land. U kunt ook het LICG raadplegen voor een overzicht www.licg.nl.