Financiën van het openbaar lichaam Bonaire

De afdeling Financien wordt aangestuurd door een afdelingshoofd en is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid en beheer van het operbaar lichaam Bonaire (OLB).

De taken kunnen verdeeld worden in 3 hoofdtaken:

Strategisch
Het initieren en mede ontwikkelen van financieel beleid en instrumenten. Hieronder vallen o.a. subsidies, beleidstukken, het risico management, verordeningen en handboek administratieve organisatie/interne controle (AO/IC)

Tactisch
Het adviseren van de eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat van het OLB over het beleid betreffende financiële en economische aspecten. Hieronder vallen o.a. advies stukken, samenstellen van de begroting OLB, uitvoeringsrapportages, liquiditeitsprognoses en planning en control agenda.

Operationeel
Het verzorgen van de financiële administratie en de uitvoering van het beleid betreffende de financiele aspecten en instrumenten van het OLB. Hieronder vallen o.a. samenstellen van de jaarrekening en het jaarverslag, nota’s en belastingaanslagen, betalingsopdrachten en budgetrapportages.