Kolegio ehekutivo di Boneiru ta insistí riba informashon korekto i kompleto den kaso di transakshon di bien inmóbil

E reglanan di e Plan di Desaroyo Teritorial 2010 ta keda na vigor pa tur petishon nobo i esunnan pendiente.

Michele Groen van MG Fotografie

Kolegio Ehekutivo a ripará ku tin ora ta suministrá informashon inkorekto òf inkompleto den kaso di benta òf hür di bien inmóbil, kaminda no ta tene kuenta òf no ta tene kuenta sufisientemente ku e klóusulanan di e Plan di Desaroyo Teritorial ku Konseho Insular a stipulá. Pa e motibu akí entidat públiko Boneiru a manda un karta pa diferente organisashon i persona enbolbí densektor di bien inmóbil kaminda ta urgi pa informá nan klientenan korekto i kompleto tokante e stipulashonnan legal aktual.

Na luna di novèmber 2023 Kolegio Ehekutivo di entidat públiko Boneiru a disidí pa para e proposishon nobo pa e Plan di Desaroyo Teritorial (ROB) 2023. A tuma e desishon akí pa motibu ku e plan nobo tabata pèrmití mas konstrukshon ku e Plan di Desaroyo Teritorial aktual di aña 2010. Promé ku yega na un plan nobo, mester stipulá un rumbo teritorial sinkronisá pa Boneiru. Te na momentu ku stipulá un plan nobo, e reglanan di e Plan di Desaroyo Teritorial 2010 ta keda na vigor pa tur petishon nobo i esunnan pendiente.

Dunamentu di informashon inkorekto òf inkompleto, òf informashon ku ta antisipá riba desishonnan tokante desaroyo teritorial, por kondusí na espektativanan ku no ta realisabel, loke finalmente por kondusí na desapunto serka e kliente. Pa e motibu akí ta importante pa duna kliente informashon korekto i kompleto tokante stipulashonnan legal vigente na momentu di kompra òf hür di bien inmóbil.

Entidat públiko Boneiru ta pone énfasis riba kumplimentu ku legislashon i regulashon i e kompromiso pa tene Boneiru bunita i habitabel pa awor i pa generashonnan di futuro. Huntu nos ta kuida nos isla.