Bestuurscollege Bonaire dringt aan op juiste en volledige informatie bij vastgoedtransacties

Totdat een nieuw plan is vastgesteld, blijven de regels van het ROB 2010 gelden voor alle nieuwe en lopende aanvragen.

Michele Groen van MG Fotografie

Het bestuurscollege heeft gemerkt dat er soms onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt bij de verkoop of verhuur van onroerend goed, waarbij niet of niet in voldoende mate rekening wordt gehouden met de bepalingen van het door de Eilandsraad vastgestelde Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire. Om deze reden heeft het OLB verschillende betrokkenen in de vastgoedsector per brief verzocht hun klanten correct en volledig te informeren over de huidige wettelijke bepalingen.

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft in november 2023 besloten het nieuwe voorstel voor het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) 2023 te stoppen. Dit besluit is genomen omdat het nieuwe plan meer bebouwing toestond dan het huidige ROB van 2010. Eer te komen tot een nieuw plan, dient er een afgestemde ruimtelijke koers te worden bepaald voor Bonaire. Totdat een nieuw plan is vastgesteld, blijven de regels van het ROB 2010 gelden voor alle nieuwe en lopende aanvragen.

Het geven van onjuiste of onvolledige informatie, of informatie die vooruitloopt op beslissingen over de ruimtelijke ontwikkeling kan leiden tot verwachtingen die niet realiseerbaar zijn, wat tenslotte kan leiden tot teleurstellingen van klanten. Hierdoor is het belangrijk dat klanten  bij de verkoop of verhuur van onroerend goed correct en volledig worden geïnformeerd over vigerende wettelijke bepalingen.

Het OLB benadrukt het belang van de naleving van wet- en regelgeving en de toewijding om Bonaire mooi en leefbaar te houden voor nu en toekomstige generaties. Samen zorgen we voor ons prachtige eiland.