Vestigingsvergunning

Een vestigingsvergunning is vereist voor iedereen die een zaak op Bonaire wilt beginnen, een zaak wilt uitbreiden of die veranderingen wilt aanbrengen in een bestaande zaak conform de Wet Vestiging Bedrijven BES die sinds 10 oktober 2010 van kracht is op Bonaire (alsook op St. Eustatius en Saba). Voor het aanvragen van een vestigingsvergunning kan men terecht bij de Directie R&O afdeling Realisatie, unit economische vergunningen. De vestigingsvergunning kan aangevraagd worden door middel van het aanvraagformulier vestigingsvergunning met de benodigde bijbehorende documenten.

Het aanvraagformulier dient volledig te zijn ingevuld en ondertekend en alle documenten dienen bijgevoegd te worden. Niet-volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De vestiging van een zaak op Bonaire

Behalve voor een Stichting, dient men voor alle ondernemingsvormen op Bonaire een vestigingsvergunning aan te vragen. De meest opgerichte ondernemingsvormen zijn de eenmanszaak, de Naamloze Vennootschap (NV) en de Besloten Vennootschap (BV).

Het verschil tussen een eenmanszaak en de vennootschappen:

  • Eenmanszaak: bij een eenmanszaak is er geen verschil tussen de bedrijfsbezittingen en de persoonlijke bezittingen. Als eigenaar van een eenmanszaak is men persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle verplichtingen van de zaak. Voor het oprichten van een eenmanszaak dient men permanent op Bonaire gevestigd te zijn en in het bevolkingsregister van Bonaire als zodanig ingeschreven te staan.

Een (naamloze of besloten) vennootschap is een vennootschapsorgaan met aandeelhouders, beheerd door het vennootschapsrecht en de statuten die door oprichting bij de notaris worden verkregen.

!Belangrijke mededeling!

Vanaf 1 juli 2021 dient u niet meer naar Burgerzaken te gaan voor de verklaring van woonplaats.

U dient $8.38 online te betalen en het bewijs toe te voegen aan uw aanvraag.

Burgerzaken voegt de verklaring van woonplaats toe aan uw aanvraag.

Aanvraagprocedure

Na het inschrijven bij de Kamer van Koophandel kan een vestigingsvergunning aangevraagd worden door de aanvraagformulier  volledig in te vullen en samen met de benodigde documenten in te dienen bij de afdeling Realisatie van de directie R&O. Na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag zal de vergunning worden afgehandeld en afgegeven. Mocht de vestigingsvergunning niet binnen 8 weken worden afgehandeld, dan kan er vanuit worden gegaan dat deze van rechtswege is verleend

Andere vergunningen

Naast  de vestigingsvergunning kan eventueel andere vergunningen benodigd zijn voor het exploiteren van een bedrijf. Voor het exploiteren van een Horeca bedrijf is bijvoorbeeld naast de vestigingsvergunning ook een drank- en horecavergunning benodigd. Deze kan ook bij de directie R&O afdeling Realisatie worden aangevraagd nadat de vestigingsvergunning is verkregen.

Voor vragen en meer informatie, kan contact opgenomen worden met:
Directie Ruimte en Ontwikkeling, afdeling Realisatie
Adres:
Kaya Amsterdam 23
Telefoonnummer: (+599) 715 8130
E-mail adres:Solanshe.soliano@bonairegov.com

Instructiefilmpje aanvraag vestigingsvergunning