Prijzenwet BES

Het eilandsbesluit van 15 juni 2020, no.4 (A.B. 2020, no.6), Besluit  Prijsstop Bonaire mei 2020,  ter uitvoering van de Prijzenwet BES stb. 440 verbiedt winkels om, producten van eerste levensbehoefte en producten die benodigd zijn ter preventie van en bij de behandeling van het Corona Virus (COVID-19), te verkopen tegen een hogere verkooprijs dan in de op de website van het Openbaar Lichaam Bonaire gepubliceerde prijslijsten.

Het bestuurscollege kan van het krachtens artikel 2 (van het Besluit Prijsstop Bonaire mei 2020) bepaalde op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen. Ontheffing voor prijstop kan aangevraagd worden bij de directie Ruimte en Ontwikkeling.