Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES

Inrichtingen- en activiteitenbesluit (IAB)

Het ministerie van I&W is bezig met het opstellen van milieuregels voor bedrijven: Inrichtingen- en activiteitenbesluit (IAB). Het IAB bevat algemene milieuregels voor bedrijven die een impact hebben op het milieu door hun activiteiten. De regels gaan bijvoorbeeld om:

  • hoe om te gaan met afvalstoffen
  • welke afvalstoffen gescheiden moeten worden
  • welke maatregelen getroffen moeten worden om gevaarlijke stoffen op een veilige manier op te slaan in het bedrijf
  • het voorkomen van verontreiniging van de bodem

Meer informatie over deze regels vindt u via de website van het informatiepunt Milieu: https://infomilcn.com. Voor vragen over het IAB kunt u dagelijks tussen 08.00-12.00 uur terecht bij het Informatiepunt Milieu, dat is ingericht bij de Kamer van Koophandel. U kunt uw vragen ook stellen via de website van het Informatiepunt Milieu.

Internetconsultatie IAB

Op dit moment is het ontwerpbesluit IAB BES gepubliceerd. Tot en met 15 mei kunt u reageren op deze internetconsultatie over het IAB. U kunt meer informatie vinden en reageren op deze internetconsultatie via: Internetconsultatie Regeling Inrichtingen- en activiteiten - Informatiepunt milieu Caribisch Nederland (infomilcn.com)