Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES

Inrichtingen- en activiteitenbesluit (IAB)

Vanaf 1 april 2024 moeten bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zich houden aan nieuwe milieuregels. Deze regels vindt u in het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES) en de regeling inrichtingen- en activiteiten BES (RIA BES). Deze regels zijn gemaakt om ons milieu beter te beschermen.

Wat is het IAB BES?

Het IAB BES bestaat uit duidelijke regels die uitleggen hoe bedrijven goed voor het milieu moeten zorgen. Deze regels zijn gebaseerd op de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES. Het doel is om ervoor te zorgen dat bedrijven hun activiteiten uitvoeren zonder het milieu te schaden.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Als u een bedrijf heeft, is het belangrijk om te weten wat deze nieuwe regels voor u betekenen. Ze gaan onder andere over:

  • Hoe u met afvalstoffen en afvalwater moet omgaan.
  • Welke afvalstoffen u gescheiden moet houden.
  • Maatregelen voor het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen.
  • Het voorkomen van bodemverontreiniging.
  • Het voorkomen van geluidsoverlast.

Waar vindt u meer informatie?

U kunt alle details over het IAB BES en de RIA BES vinden in de Staatscourant en het Staatsblad. Voor meer informatie over deze regels, bezoek de website van het Informatiepunt Milieu: https://infomilcn.com.

Heeft u vragen?

Voor al uw vragen over het IAB BES kunt u elke werkdag tussen 08.00-12.00 uur terecht bij het Informatiepunt Milieu bij de Kamer van Koophandel. U kunt uw vragen ook online stellen via de website van het Informatiepunt Milieu.

Het is belangrijk dat we samen werken aan een schoner en veiliger leefomgeving. Door deze nieuwe regels na te leven, draagt uw bedrijf hier actief aan bij.