Eenmalige tegemoetkoming voor taxi-, tour- en autoverhuurbedrijven

Wat houdt deze eenmalige tegemoetkoming van het openbaar lichaam Bonaire in?

Autoverhuurbedrijven, taxibedrijven en toeristische tourbedrijven op Bonaire zijn sinds de aanvang van de COVID-19 pandemie geconfronteerd met een significante terugval in inkomsten. De motorrijtuigenbelasting, verzekering en overige kosten lopen door. Het kapitaalgoed van autoverhuurbedrijven, tour- en taxi ondernemingen kon nauwelijks worden ingezet om op andere wijze inkomen te vergaren en wordt jaarlijks minder waard door de afschrijvingskosten. Daarom wordt er een eenmalige tegemoetkoming verstrekt aan deze ondernemingen.

Voor wie is deze eenmalige tegemoetkoming bedoeld?

Voor vergunning houdende en geregistreerde autoverhuurbedrijven, taxibedrijven en toeristische tourbedrijven over de weg.

Hoe hoog is de eenmalige tegemoetkoming?

De eenmalige tegemoetkoming is een bedrag ter hoogte van US$ 100 per geregistreerd vervoermiddel voor ondernemingen met als doelstelling ‘autoverhuur’ of ‘tourbedrijf’, dan wel een bedrag ter hoogte van US$ 100 per geregistreerde taxi (zijnde vergunninghouder voor het onderhouden van een huurautodienst).

Belangrijke voorwaarden om voor de eenmalige tegemoetkoming in aanmerking te komen:

➔ Aanvrager dient ingezetene te zijn van Bonaire (ingeschreven en woonachtig op Bonaire)

➔ De vestigingsdatum van de onderneming op Bonaire is vóór 1 maart 2020;

➔ Aanvrager dient geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel op Bonaire;

➔ De motorrijtuigenbelasting 2020 van aanvrager is geheel voldaan;

➔ Indien het een huurautodienst (taxi) betreft: de hoofdbestuurder is tevens de hoofdvergunninghouder en beschikt over geldige of laatst ontvangen rijvergunning en/of besluit;

➔ Indien het een autoverhuurbedrijf betreft: de aanvrager dient aan te tonen dat de autoverhuurbelasting over het jaar 2020 is afgedragen en dient kopie van de laatste 3 betalingen in 2021 bij te voegen;

➔ De eenmalige tegemoetkoming wordt aangevraagd ten behoeve van een geregistreerd voertuig, danwel geregistreerde voertuigen van de onderneming die voorkomen in het registratiesysteem van het openbaar lichaam Bonaire.

Aanvraagtermijn en afhandeling aanvraag

U kunt de eenmalige tegemoetkoming aanvragen tot en met uiterlijk 10 oktober 2021. U kunt dit op de volgende manieren doen:

1) Het aanvraagformulier downloaden, invullen, scannen en het samen met de gevraagde bewijzen en bijlagen per e-mail sturen naar alivio@bonairegov.com

2) Het aanvraagformulier downloaden, invullen en samen met de gevraagde bewijzen en bijlagen persoonlijk afleveren van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 11:00 uur bij het kantoor van Samenleving & Zorg aan de Kaya Neerlandia 41.

Let op:

De aanvraag dient compleet te zijn met de gevraagde bewijsstukken en bijlagen. Anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Nog vragen of hulp nodig bij de aanvraag?

Stuur dan een e-mail: alivio@bonairegov.com Of maak een afspraak via: Telefoon:  
+(599)715 5311

Na ontvangst van uw aanvraag, ontvangt u een mailtje van het email adres alivio@bonairegov.com dat uw aanvraag is ontvangen. Mochten er aanvullende vragen zijn, dan nemen wij vanuit dat email adres contact met u op.