Zonder afspraak bloeddruk meten op Wereld Hypertensie Dag 2023

Iedereen kan zonder afspraak op 17 mei 2023 tussen 08:00 - 14:00 langs bij de huisartsenpraktijken om bloeddruk te meten.

De wereld Hypertensie Dag is een gelegenheid voor iedereen om bewust te worden van deze belangrijke aandoening en het behouden van een gezonde bloeddruk. Door het nemen van kleine stappen om de bloeddruk onder controle te houden, kunnen veel risico’s en gezondheidsproblemen worden verminderd. Dit draagt bij aan een betere gezondheid. Om een te hoge bloeddruk op te sporen wordt op Wereld Hypertensie Dag iedereen boven de 40 jaar uitgenodigd om hun bloeddruk te laten meten en informatie over het belang van een gezonde bloeddruk te ontvangen. Hiervoor kan iedereen zonder afspraak op 17 mei 2023 tussen 08:00 - 14:00 langs bij de huisartsenpraktijken op: Rincon Medical Centrum, Bonaire Medisch Centrum, Sentro Mediko Suit en Kliniek Antriol (Dr. Lont). Ook Fundashon Mariadal (het ziekenhuis) kan worden bezocht tussen 08:30 en 11:30 om de bloeddruk te laten meten. Als onderdeel van een prijsvraag zullen fruitmanden en groentepakketten worden uitgereikt aan 5 bezoekers.

Een hoge bloeddruk betekent dat er te veel druk op je aderen en hart staat. Wanneer je voor een lange periode hoge bloeddruk hebt, kan dit leiden tot schade aan de bloedvaten. Hierdoor kan je last krijgen van ernstige gezondheidsproblemen zoals een beroerte, een hartaanval of nierproblemen. Veel mensen weten niet dat ze een hoge bloeddruk hebben, omdat een te hoge bloeddruk meestal geen klachten geeft. Een gezonde bloeddruk ligt doorgaans onder de 130/80. Als uw bloeddruk hoger is, moet je misschien stappen ondernemen om je bloeddruk onder controle te houden.

Het is belangrijk om een te hoge bloeddruk te behandelen. Dit kan je zelf doen door bijvoorbeeld meer te bewegen, minder zout te eten en te stoppen met roken. Soms is een behandeling met medicijnen nodig. Op Bonaire zijn goede behandelmogelijkheden aanwezig voor het behandelen van hoge bloeddruk. Je krijgt bij je huisartsenpraktijk bijvoorbeeld begeleiding door een gespecialiseerde praktijkondersteuner. Wanneer de bloeddruk ernstig verhoogd is wordt je verwezen naar de specialist in het ziekenhuis. Kijk voor meer informatie over hoge bloeddruk op https://www.hartstichting.nl/oorzaken/bloeddruk/hoge-bloeddruk