Werkgroep Dierenwelzijn gelanceerd door openbaar lichaam Bonaire

Het hoofddoel is het verbeteren van de leefsituatie en het terugdringen van klachten, waarbij er speciale aandacht is voor hun welzijn en gezondheid.

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft een nieuwe werkgroep Dierenwelzijn, gericht op het welzijn van dieren op het eiland. De oprichting van deze werkgroep Dierenwelzijn vormt een voortzetting van de eerdere Werkgroep Hondenwelzijn en laat zien dat het OLB zich blijft inzetten voor het beter maken van het leven van alle dieren op Bonaire.

Voortzetting van eerdere inspanningen

Deze nieuwe werkgroep bouwt voort op het werk van de Werkgroep Hondenwelzijn en zal zich richten op de huidige problematiek van (loslopende) honden zet zich in voor een breder scala aan dieren. Het hoofddoel van de werkgroep is het verbeteren van de leefsituatie van dieren op ons eiland en het terugdringen van klachten, waarbij er speciale aandacht is voor hun welzijn en gezondheid.

Vergroting van kennis en bewustwording

Naast het verbeteren van de leefsituatie van dieren, heeft de werkgroep ook als doel om de kennis op het gebied van dierenverzorging te vergroten. Door middel van educatieve programma's en voorlichtingsinitiatieven wil de werkgroep ervoor zorgen dat diereneigenaren en dierenliefhebbers beschikken over de nodige informatie en vaardigheden om goed voor hun huisdieren te zorgen.

Informatiecampagne

In het komende tweede kwartaal zal de werkgroep van start gaan met een informatiecampagne, gericht op het vergroten van de bewustwording onder diereneigenaren en dierenliefhebbers. Deze campagne zal verschillende aspecten van dierenwelzijn belichten en praktische tips bieden voor het verzorgen en beschermen van onze geliefde huisdieren. Het is een voorloper van actie omtrent goed dierenwelzijn die ondernomen zal worden.