Voor eigen rechter spelen wordt niet getolereerd

“Vernieling en brandstichting als ook voor eigen rechter spelen wordt niet getolereerd!”

Afgelopen weekend is een vissersboot in brand gestoken. Dit zou gebeurd zijn nadat er onenigheid was. Het is nog niet geheel duidelijk wat de aanleiding is geweest van deze onenigheid. Er wordt onderzoek gedaan naar het voorval en de daders zullen worden vervolgd en gestraft.

Met de ferme woorden: “Vernieling en brandstichting als ook voor eigen rechter spelen wordt niet getolereerd!”, beklemtoont de Gezaghebber zijn afkeuring ten aanzien van het incident van afgelopen weekend. Elke vorm van het plegen van strafbare feiten onwenselijk of het nu ontstaat vanuit baldadigheid of vanuit onenigheid. Er dient altijd respect te zijn voor andermans bezit. En als er sprake is van onenigheid dan los je dat op een andere manier op. 

Ieder incident waarbij er sprake is van vernieling is een ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid. Er is dan ook direct op zondag 18 juni gestart met het onderzoek. De afdeling Forensische Opsporing is ter plaatse geweest om bewijsmateriaal te verzamelen en de volgende dag werd met behulp van Stinapa de rest van de boot uit het water gehaald voor grondiger onderzoek. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht door het KPCN. De zaak wordt uiterst serieus behandeld en wordt grondig onderzocht.

Vanuit Piskabon is er bezorgd gereageerd op de vernieling van de boot. Dit heeft impact op zowel de visserij als de gemeenschap. Tijdens de persconferentie deze ochtend 21 juni werd de verontwaardiging van Piskabon uitgesproken.