Verbod op illegale verblijfsrecreatie

U kunt in het ROB bekijken welke bestemming op uw perceel van toepassing is.

Directie Toezicht en Handhaving (DT&H) heeft begin maart 2024 in een informatieve brief diverse wijken geïnformeerd over het verbod op illegale verblijfsrecreatie conform het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB).  In deze informatieve brief worden bewoners erop gewezen dat Directie Toezicht en Handhaving vanaf 5 mei 2024[1] actief gaat handhaven op illegale verblijfsrecreatie.

Dit betekent dat het in de wijken met de bestemming: woongebied I, woongebied II, woongebied III, woongebied landschappelijk en woongebied Kunuku, verblijfsrecreatie niet is toegestaan. U kunt in het ROB bekijken welke bestemming op uw perceel van toepassing is.

In verband met het grote aantal meldingen en klachten hebben de onderstaande wijken een informatieve brief ontvangen:

 • Sabal Palm
 • La Palma
 • Suikerpalm
 • Belnem
 • Bona Bista
 • Bolivia Ariba
 • Nawati
 • Santa Barbara
 • Hato
 • Sabadeco
 • Lagun Hill

De wijken Rincon, Tera Kora, Nikiboko, Antriol en Nort Saliña informeren we onder andere op deze manier.

Waarom is dit nodig?

Illegale verblijfsrecreatie heeft een grote invloed op de sociale cohesie in de wijk, omdat deze mensen geen permanente bewoners zijn. Het betekent ook dat een woning die bedoeld is voor een aaneengesloten gebruik van drie maanden of langer, niet beschikbaar is voor mensen die dit nodig hebben. Het heeft dus invloed op de woonsituatie voor de burgers en de woningvoorraad van Bonaire.

We hebben uw medewerking nodig

We willen onze wijken veilig, prettig en aantrekkelijk houden voor iedereen. We vragen daarom om uw medewerking bij het naleven van deze de regels uit het ROB.
Merkt u dat er in uw wijk sprake is van illegale verblijfsrecreatie meldt dit dan bij bisami_th@bonairegov.com.

Meer informatie

Meer informatie vindt u hier.


[1] Met uitzondering van Sabal Palm, La Palma en Suiker Palm, zijn al in 2021 geïnformeerd.