Veel animo voor trainingen over EU Budget Support

EU Budget Support is een vorm van assistentie, waarbij fondsen direct worden overgemaakt naar het overheidsbudget als een bijdrage aan de realisatie van beleidsdoelstellingen.

Als onderdeel van de technische assistentie om het openbaar lichaam Bonaire (OLB) te assisteren in het uitvoeren van het Budget Support Programma voor jeugdbeleid, heeft in de week van 27 februari tot en met 3 maart 2023 een tweetal workshops/trainingen plaatsgevonden. Gezaghebber Edison Rijna, als Territorial Authorized Officer van Bonaire voor de Europese Unie (EU), opende de eerste dag van de training en wenste eenieder veel succes en plezier.

EU Budget Support is een vorm van assistentie, waarbij fondsen direct worden overgemaakt naar het overheidsbudget als een bijdrage aan de realisatie van beleidsdoelstellingen. Die doelstellingen worden opgesteld door de ontvangende overheid zelf, op voorwaarde dat het ontvangende land voldoende voortgang boekt in het uitvoeren van het betreffende beleid.

Het eerste EU Budget Support Programma voor Bonaire betreft ondersteuning van het jeugdbeleid en bedraagt in totaal 3,6 miljoen euro, waarvan 2,2 miljoen euro is ontvangen in 2020. De resterende 1,4 miljoen euro zal eind 2023 worden ontvangen, mits Bonaire voldoende voortgang boekt in de implementatie van het jeugdbeleid. Het tweede Budget Support Programma voor Bonaire is in voorbereiding en dit betreft beleid op het gebied van afvalwaterzuivering.

Evenwichtige samenwerking

Kristina Sevastou, vertegenwoordiger van de EU-delegatie met verantwoordelijkheid voor Bonaire zegt hierover: “Bonaire en de Europese Unie kennen een lange relatie. Budget Support maakt de ondersteuning van de Europese Unie onderdeel van de begroting van Bonaire, en daarmee van Bonaire’s eigen uitvoeringscapaciteit en democratische controles. Het is een teken van een evenwichtige samenwerking en partnership.”

Tijdens de trainingen werd ook de nieuwe internetportal met informatie over alle beschikbare fondsen en hulp van de EU waarvoor Bonaire in aanmerking kan komen, geïntroduceerd. Deze is toegankelijk via https://bonairegov.com/idb. Bonaire is de eerste in de regio die een centraal informatiepunt heeft dat toegankelijk is voor burgers, ondernemers en overheden.