Terugblik op een betoverende Maskarada dag 2024

De straten vulden zich met de vrolijke klanken van de Maskaradamuziek.

Na een schitterende viering op 1 januari, kijken we vol vreugde en dankbaarheid terug op de Maskarada Dag 2023. Het was een dag waarop onze gemeenschap samenkwam om de rijke tradities te vieren en herinneringen te creëren die een leven lang zullen meegaan.

Een Levend Erfgoed: Maskarada Dag 2024

Maskarada Dag, een eeuwenoude traditie die ooit op het punt stond verloren te gaan, heeft opnieuw bewezen een levend erfgoed te zijn dat diepgeworteld is in onze cultuur. De straten vulden zich met de vrolijke klanken van de Maskaradamuziek, waarbij de harmonica (simfonia) en de dubbelzijdige trommel, bekend als de tambor, de sfeer bepaalden.

Inspirerende Opening door Ingrid Sealy

Het hoogtepunt van de dag vond plaats bij SKAL, waar onze vervangend waarnemend gezaghebber, Ingrid Sealy, een inspirerend openingswoord deelde. De symbolische overhandiging van de kruik met rum, een traditie die diepgeworteld is in de geschiedenis van Maskarada, benadrukte de verbondenheid met onze lokale cultuur.

Sketches en Vermaak door Maskanan

De trotse leden van de Maskaradagroep, de maskanan, brachten levendige sketches die varieerden van humoristische scènes over stierenvechten tot ontroerende vertellingen over het vissersleven. Deze uitvoeringen brachten niet alleen vermaak, maar versterkten ook de banden binnen onze gemeenschap.

Dank aan de Gemeenschap

Het succes van de Maskarada Dag is te danken aan de betrokkenheid en enthousiaste deelname van onze gemeenschap. Samen hebben we een dag vol vreugde en saamhorigheid gecreëerd, waarbij we tradities in ere hielden en nieuwe herinneringen maakten.

Blik vooruit

Met de warme herinneringen aan deze Maskarada Dag kijken we nu vooruit naar de toekomst. Laten we samen blijven werken aan het behoud van onze tradities en het versterken van de unieke band die onze gemeenschap kenmerkt.