Termijn voor verkrijgen vestigingsvergunning verkort naar 6 werkdagen

Een bedrijf beginnen op Bonaire wordt makkelijker.

Een bedrijf beginnen op Bonaire wordt makkelijker. Ondernemers die een vestigingsvergunning aanvragen kunnen die binnen 6 werkdagen krijgen. Dit kan want vanaf 1 juli is het mogelijk om de aanvraag online te doen. Als de aanvraag online gebeurt, is de verwerkingstijd ervan veel korter. Het openbaar lichaam Bonaire en de Kamer van Koophandel komt zo tegemoet aan de wensen van mensen die een bedrijf willen beginnen.

 Nu moet de aanvrager zo’n 8 weken wachten op een vestigingsvergunning. Dit heeft gevolgen voor hoe snel en hoe gemakkelijk iemand een bedrijf kan starten op Bonaire. Het korter maken van de periode van behandeling van de aanvraag voor een vestigingsvergunning, is iets waar de private sector al vele jaren voor pleit.

Ook zorgt het openbaar lichaam Bonaire ervoor dat ondernemers niet meer naar de Afdeling Burgerzaken moeten om een bewijs van inschrijving te halen. Het bewijs van inschrijving is een eis bij het aanvragen van een vestigingsvergunning. Het bewijs van inschrijving kan online worden betaald. Burgerzaken zorgt ervoor dat het bewijs van inschrijving, samen met de aanvraag bij de betrokken afdeling terecht komt. Een enorme vooruitgang om het krijgen van een vestigingsvergunning eenvoudiger te maken. Het openbaar lichaam Bonaire werkt hiervoor samen met de Kamer van Koophandel Bonaire (KvK). De KvK is nauw betrokken bij het aanvragen van een vestigingsvergunning.

Gedeputeerde van economische ontwikkeling, Hennyson Thielman, legt uit dat het Bonairiaanse eilandbestuur de visie heeft om obstakels te weg te nemen in de procedures. Een aanvraag moet snel worden afgehandeld. Zo krijgt de bevolking een moderne, gemakkelijke en snelle dienstverlening. Het is ook een belangrijke stap bij het stimuleren van het zaken doen op Bonaire. Een bedrijf beginnen wordt zo makkelijker.

Door meer te digitaliseren wil het Bestuurscollege ervoor zorgen dat aanvragen snel worden afgehandeld. De aanvrager moet niet lang wachten op een antwoord. De mogelijkheid  om een vestigingsvergunning online aan te vragen heeft ook als voordeel dat ondernemers niet langer vast zitten aan de openingstijden van het openbaar lichaam Bonaire. Het Bestuurscollege wil de bevolking zo ver krijgen om minder papier te gebruiken door meer gebruik te maken van de mogelijkheden van de nieuwe website van het OLB. Binnenkort is het ook mogelijk om ook andere vergunningen digitaal aan te vragen, zoals onder andere een bouwvergunning.