Vanaf  16 juni zullen wij tijdelijk elke donderdag van 15:00 tot 19:00 uur extra geopend zijn

om burgers die geen afspraak hebben te kunnen helpen.

Al enige tijd zijn er lange wachtrijen buiten bij de afdeling burgerzaken. Als openbaar lichaam vinden we deze ontwikkeling onacceptabel en vervelend voor onze burgers.

Daarom hebben we de afgelopen periode intern enige maatregelen genomen om de wachttijden en de rijen voor het gebouw van Burgerzaken terug te dringen en u als burgers zo snel en adequaat mogelijk te kunnen helpen.


Vanaf  16 juni zullen wij tijdelijk elke donderdag van 15:00 tot 19:00 uur extra geopend zijn om burgers die geen afspraak hebben te kunnen helpen.

Daarnaast zullen we extra personeel inzetten om de grote drukte de komende tijd op te kunnen vangen.

Om te voorkomen dat er alsnog lange wachtrijen ontstaan vragen wij u als burgers rekening te houden met het volgende:

  • Zorg dat u alle benodigde documenten of bescheiden bij u hebt wanneer u naar Burgerzaken gaat om een verzoek in te dienen. Voorafgaand aan uw bezoek kunt u per product/verzoek lezen welke documenten u nodig heeft om deze in behandeling te laten nemen;
  • Indien u al een digitale afspraak heeft, houdt u zich dan zoveel mogelijk aan deze afspraak. Mocht het echter, door bijvoorbeeld een spoedeisend karakter, niet anders kunnen dan dient u bij de balie van Burgerzaken aan te geven al een afspraak te hebben en deze afspraak later te annuleren/verwijderen.

Met de bovenstaande maatregelen hopen we dat wij u als burgers zo goed mogelijk te helpen bij het verkrijgen van de door uw benodigde documenten of diensten. Daarnaast willen we alles in het werk zetten om uw vertrouwen terug te winnen.