SKAL EN TERRAMAR ORGANISEREN INTERNATIONALE MUSEUMDAG - Op 18, 19 en 20 mei

Op 18 mei aanstaande is het Internationale Museumdag.

Op deze datum wordt de Internationale Museumdag wereldwijd gevierd. Van de 11 museums die Bonaire telt, doen 6 museums mee met een openbare expositie bij Terramar van 10 u. ’s morgens tot 3 u. ’s middags. Op 19 mei wordt dezelfde expositie gehouden van 9 u. ’s morgens tot 3 u. ’s middags. De afsluiting is op 20 mei op de binnenplaats van de SKAL van 6 u. ’s middags tot 9 u. ’s avonds. Er zijn dan muzikale presentaties van onder andere de ‘kaha di òrgel’ en akoestische muziek. De aanwezigen kunnen met elkaar ideeën uitwisselen en er wordt een toost uitgebracht. Voor het jaar 2022 heeft de International Council Of Museums (ICOM) ‘The Power of Museums’ als thema vastgesteld voor de viering. In het Nederlands: ‘De Kracht van Museums’. 

In dit kader organiseert de SKAL – Bonaire Museum, samen met het TerraMar Museum, gedurende drie dagen activiteiten rondom de viering van de Internationale Museumdag. De datums voor deze activiteiten zijn 18, 19 en 20 mei. De activiteiten hebben te maken met een expositie waaraan een aantal Bonairiaanse museums meedoen.

Van 18 t/m 20 mei kan het publiek de volgende museums bezoeken:

•          TerraMar, Bonaire Museum met als thema; Behouden en Registreren.

•          Museum Mangasina di Rei / Kadimo met als thema; Documentatie en Culturele Feesten.

•          Museum Washington Park met als thema; Culturele Erfenis en Ons Erfgoed.

•          Museum Chichi’ Tan met als thema; Documentatie en Onze Maatschappelijke Gewoontes.

•          Museum FUHIKUBO met als thema; Behoud van onze Historische en Culturele Archieven.

•          Museum Mi Cuna met als thema; Historische Talenten en Beroepen delen.

•          Museum Rooi Lamunchi met als thema; Voorbeeld van een Landhuis met haar interieur.

•          Museum Tanki Maraka met als thema; De Historische Kracht van Defensie.

Een belangrijk aandachtspunt is dat elk museum haar eigen reflectie en haar educatieve motivatie voor de Bonairiaanse samenleving kan laten zien door historische voorwerpen tentoon te stellen en er uitleg van te geven.

De hele samenleving is welkom bij de vieringen.