Publicatie voorjaarseditie Bon Bini Bonaire

Klimaat, economie en veiligheid staan centraal in de voorjaarseditie van Bon Bini Bonaire.

Vandaag is de voorjaarseditie van Bon Bini Bonaire verschenen. Het magazine, een uitgave van het kabinet van de gezaghebber, is bedoeld om relaties van het openbaar lichaam buiten het eiland te informeren over actuele ontwikkelingen.

In de nieuwe editie wordt onder meer vanuit verschillende invalshoeken aandacht besteed aan de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire. Zo komen dijkgraaf Pieper die met een team experts aanbevelingen heeft gedaan voor de verbetering van het waterbeheer en directeur Palmen van Greenpeace Nederland aan het woord. De natuur- en milieuorganisatie bereidt een rechtszaak voor om af te dwingen dat ministeries meer doen om Bonaire te helpen zich te beschermen tegen de zeespiegelstijging.

Het thema veiligheid wordt belicht in interviews met korpschef Braaf van het Politiekorps Caribisch Nederland en kwartiermaker c.q. hoofd a.i. Van Hees van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Caribisch Nederland. Voorts vertellen lokale ondernemers hoe zij dankzij microkredietverstrekker Qredits een succesvolle start hebben gemaakt en noemt econoom Van Buiren in een gastbijdrage Bonaire een groeibriljant. Aandacht wordt er ook besteed aan de modernisering van Flamingo Airport, werkbezoeken van bewindspersonen en het Leerorkest Bonaire.

Het hart van het magazine is ingeruimd voor een kleurrijke foto-impressie van het bezoek dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia aan Bonaire hebben gebracht. Onder de titel ‘De laatste’ gaat gezaghebber Rijna in het voorwoord in op zijn afscheid vanwege zijn benoeming per 18 april tot speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika.