Optimalisatie bestuurlijke besluitvorming

Op 8 november 2023 heeft het bestuurscollege van Bonaire besloten om de mandaatregeling integraal te herzien.

Op 8 november 2023 heeft het bestuurscollege van Bonaire besloten om de mandaatregeling integraal te herzien. Dit besluit is op 10 november 2023 vastgesteld.

Tijdens de integrale herziening van de mandaatregeling ligt het mandaat bij de Eilandsecretaris totdat er met goedkeuring van het bestuurscollege bepaalt wordt welke bevoegdheid wordt neergelegd bij de daarvoor aangewezen mandaathouder. De mandatering voor de bevoegdheden van de Gezaghebber blijft in stand.

Dit besluit is genomen door het bestuurscollege met als doel de besluitvormingsprocessen te verbeteren. Door meer grip te krijgen op deze processen worden er inzichten verkregen als basis voor de optimalisatie van de besluitvorming en verbetering van de dienstverlening.