Optimalisashon di toma di desishon atministrativo

Dia 8 di novèmber 2023 Kolegio Ehekutivo di Boneiru a disidí pa revisá e areglo di mandato integralmente.

Dia 8 di novèmber 2023 Kolegio Ehekutivo di Boneiru a disidí pa revisá e areglo di mandato integralmente. A fiha e desishon akí dia 10 di novèmber 2023.

Durante revishon integral di e areglo di mandato, e mandato ta serka Sekretario Insular te na momentu ku pa medio di aprobashon di Kolegio Ehekutivo ta determiná ku ta deponé e kompetensia serka e titular designá di mandato. E otorgamentu di mandato pa e kompetensianan di Gezaghèber ta keda vigente.

Kolegio Ehekutivo a tuma e desishon akí ku komo meta pa mehorá e prosesonan di toma di desishon. Pa medio di haña mas kontròl riba e prosesonan akí ta optené konosementu komo base pa optimalisashon di toma di desishon i mehorashon den dunamentu di servisio.