openbaar lichaam Bonaire gaat actiever toezien op dierenwelzijn en preventie loslopende honden

De overheid vindt veiligheid op straat en in de wijken belangrijk.

De hondenpopulatie op Bonaire groeit en er zijn veel bijtincidenten in het nieuws. Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) start daarom een voorlichtingscampagne en gaat actiever toezien op de handhaving.

Het OLB wil iedereen erop wijzen dat de eigenaar van de hond verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn hond. De eigenaar van de hond moet een bijtincident voorkomen en de huisdieren op hun erf houden. Het OLB gaat meer toezien op de preventie en aanpak van dierenoverlast en dierenleed.

De overheid vindt veiligheid op straat en in de wijken belangrijk en heeft daarom vorig jaar een plan van aanpak laten opstellen. Dit plan is met dank aan verschillende belanghebbende organisaties tot stand gekomen. Hieruit is gebleken dat de hondenproblematiek, loslopende en verwaarloosde honden prioriteit heeft. Uit het plan van aanpak zijn concrete actiepunten voortgekomen welke het OLB dit jaar gaat uitvoeren.

Eind maart start een voorlichtingscampagne met als doel de hondeneigenaren te wijzen op hun verantwoordelijkheden en het belang van goede verzorging. Ook is er gekeken naar de huidige wet en regelgeving en de handhaaf mogelijkheden. Op basis van de bestaande hondenverordening, Wetboek van strafrecht BES, Beleidsplan Natuur en Milieu CN en het burgerlijk wetboek BES kan gehandhaafd worden en kunnen eigenaren aansprakelijk gesteld worden.