Ontvang de stempas per post op het juiste adres

Zorg als kiesgerechtigde voor 30 januari 2023 dat de juiste adresgegevens geregistreerd staan in de basisadministratie.

Op 30 januari 2023 worden de kiezers geselecteerd die mogen stemmen voor de Eilandsraad verkiezing en de Kiescollegeverkiezing op 15 maart a.s.

  • De stempassen worden verstuurd naar het adres waarop u op 30 januari 2023 ingeschreven staat volgens de basisadministratie. Dus bent u verhuisd, zorg dan tijdig, maar uiterlijk 30 maandag januari 2023 dat uw adres correct geregistreerd staat in de basisadministratie, door uw verhuizing aan te geven bij Burgerzaken.
  • Vergeet niet dat er een brievenbus moet zijn voor het ontvangen van de per post verstuurde stempassen.
  • Op de dag van de verkiezingen moet u een rijbewijs, ID, sedula of Nederlands paspoort, kunnen tonen bij het stembureau die niet meer dan vijf jaar verlopen is. Controleer of u uw ID nog hebt en vraag anders zo snel als mogelijk een nieuwe ID aan. Dit om te voorkomen dat u niet kunt stemmen, omdat uw nieuwe ID vanwege drukte nog niet klaar is.

Kortom: zorg als kiesgerechtigde voor 30 januari 2023 dat de juiste adresgegevens geregistreerd staan in de basisadministratie, dat er een vindbare en toegankelijke brievenbus aanwezig is op het adres, en check of uw ID geldig is op de dag van de verkiezingen (of maximaal vijf jaar verlopen). Zonder ID kunt u niet stemmen.

Kiesgerechtigd voor de eilandsraadverkiezingen zijn mensen die op de dag van de kandidaatstelling ingezetenen zijn van Bonaire en op de dag van de verkiezingen, 15 maart 2023, 18 jaar of ouder zijn. Ingezetenen die geen Nederlander zijn moeten een geldige verblijfsvergunning hebben om kiesgerechtigd te zijn . Kiesgerechtigd voor de leden van het kiescollege zijn mensen met de Nederlandse nationaliteit, die op de dag van de kandidaatstelling ingezetenen zijn van Bonaire en op de dag van de verkiezingen, 15 maart 2023, 18 jaar of ouder zijn.

Twijfelt u over het feit dat u geregistreerd staat als kiezer? Dan kunt u zich wenden tot de afdeling Burgerzaken om na te gaan of u als kiezer bent geregistreerd. Blijkt dit niet te zijn en denkt u wel te voldoen aan de gestelde criteria? Dan kunt u een verzoek tot herziening van de registratie als kiesgerechtigde indienen waarbij u kunt aantonen dat u voldoet aan de gestelde criteria.

Meer informatie over de verkiezingen kunt u volgen op de Facebook-pagina’s Openbaarlichaam Bonaire, BonaireStemt of LinkedIn-pagina Openbaarlichaam Bonaire. Als na 30 januari alle kandidatenlijsten bekend zijn en de stempassen verstuurd zijn naar de kiesgerechtigden, zal de verkiezingswebsite up to date zijn met alle informatie over nut & noodzaak van stemmen.